Heb ik recht op pensioen als ik in het buitenland woon?

Heb ik recht op pensioen als ik in het buitenland woon?

Worden mijn AOW en ouderdoms- pensioen in het buitenland uitbetaald? Ja, ook als je in het buitenland woont, krijg je AOW. Je krijgt dit van de Sociale Verzekeringsbank. Ook het ouderdomspensioen dat je bij je werk hebt opgebouwd kan in het buitenland worden uitbetaald.

Heeft Spanje ook AOW?

Wanneer je in Spanje gaat wonen, bouw je vaak geen AOW op. Je bent dan namelijk niet meer verplicht verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). Woon je in Spanje en werk je in Nederland? Dan ben je meestal wel verzekerd voor de AOW.

Heb ik recht op pensioen van mijn overleden moeder?

Nabestaandenpensioen voor kinderen (wezenpensioen) Kinderen van een overleden ouder hebben vaak ook recht op een uitkering van de pensioenuitvoerder. Dit is het wezenpensioen. De voorwaarden voor het wezenpensioen verschillen per pensioenregeling.

Hebben andere landen ook AOW?

Per land in Europa gelden andere wetten en regels, ook rondom de AOW en het pensioen. Zo is er in Ierland inmiddels afgesproken dat de AOW-leeftijd naar 68 gaat, terwijl de Zweden nog bezig zijn met een nieuwe regeling. In Griekenland is men momenteel AOW-gerechtigd op zijn 67ste, in andere landen al met 62.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik emigreer?

Aan uw opgebouwde pensioen verandert echter niets, u heeft hier ook in het buitenland gewoon recht op. Daarnaast is het vaak zelfs mogelijk om uw pensioen vrijwillig voort te zetten in het nieuwe land waar u gaat wonen. Tot slot moet u wel gewoon belasting betalen over uw AOW, pensioen en mogelijke inkomsten.

Hoelang moet je in Nederland wonen om AOW te krijgen?

U bouwt een volledige AOW-uitkering op als u in de 50 jaar voordat uw AOW-uitkering ingaat, in Nederland heeft gewoond. Voor ieder jaar dat u mist, wordt de AOW met 2% gekort. Als uw AOW-leeftijd bijvoorbeeld 66 jaar is, dan start de opbouw van uw AOW bij 16 jaar. Woonde u al die tijd in Nederland?

Hoeveel pensioen krijg je in Spanje?

De algemene regel is dat het pensioen van de Sociale Zekerheid (Seguridad Social) 75% van het salaris van de laatste 25 werkjaren dekt maar er wordt ook gekeken naar de premiegrondslag van de laatste jaren (15 tot 36 jaar) en de leeftijd waarop iemand met pensioen gaat.

Hoeveel AOW krijg ik als ik in Spanje woon?

AOW lager als u in het buitenland werkt Wanneer u in het buitenland werkt, bijvoorbeeld doordat u emigreert, bent u niet meer verzekerd voor de AOW. Voor ieder jaar dat u niet verzekerd bent, wordt uw AOW met 2% gekort. Dit kunt u voorkomen door u vrijwillig te verzekeren voor de AOW.

Wat gebeurt er met opgebouwd pensioen bij overlijden zonder partner?

Daarna grootouders of hun kinderen (ooms, tantes, neven en nichten). Als je deze ook niet hebt, dan je overgrootouders of hun kinderen (oudooms, oudtantes, achterneven en -nichten). Mocht je ook in deze laatste groep geen erfgenamen hebben, dan vervalt je opgebouwde pensioen aan de Nederlandse Staat.

Hoe lang wordt pensioen doorbetaald na overlijden?

Ontvangt u een AOW-pensioen en komt u te overlijden? Dan stopt uw AOW-pensioen automatisch op de dag na uw overlijden. Uw nabestaanden krijgen dan meestal een eenmalige overlijdensuitkering.

Welke landen hebben ook AOW?

Overzicht EU – en EER -landen

  • België
  • Bulgarije.
  • Cyprus (het Griekse deel)
  • Denemarken.
  • Duitsland.
  • Estland.
  • Finland.
  • Frankrijk.

Is er in Belgie ook AOW?

Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u maandelijks een AOW-pensioen, voor de jaren dat u AOW-pensioen heeft opgebouwd. In België krijgt u misschien ook een Belgisch ouderdomspensioen, het rustpensioen. Hoeveel rustpensioen u opbouwt, hangt af van het loon dat u ontving in de jaren dat u in België heeft gewerkt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven