Heeft een piramide van aantallen altijd een piramidevorm Leg je antwoord uit?

Heeft een piramide van aantallen altijd een piramidevorm Leg je antwoord uit?

Heeft een piramide van aantallen altijd een piramidevorm? Leg je antwoord uit. Nee, het aantal bomen in een bos is bijvoorbeeld kleiner dan het aantal planteneters.

Waarom heeft een piramide van biomassa altijd een piramidevorm?

Deze piramide heeft altijd een piramidevorm omdat er per trofisch niveau energie verloren gaat uit de voedselketen. Uitstroom van energie uit de voedselketen wordt veroorzaakt door dissimilatie in het organisme, onverteerde delen of (delen van) organismen die niet gegeten worden en een natuulijke dood sterven.

Welke factoren vormen de biotoop van het duingebied van Texel?

Waaruit bestaat een biotoop? Uit alle abiotische factoren in een bepaald gebied. In het Texelse duingebied komt een aantal meertjes voor (zie afbeelding 2). Hierin leven onder andere algen, stekelbaarsjes, waterkevers, waterplanten en watervlooien.

Kan een mens een consument van de eerste orde zijn en van de tweede orde Leg je antwoord uit?

Een mens kan zowel consument van de eerste als van de tweede orde zijn, want mensen zijn alleseters.

Waarom wordt de biomassa steeds kleiner?

Tussen twee schakels wordt er energie verloren door o.a. uitscheiding (verbranding, urine, uitwerpselen, gas etc). Dit heeft tot gevolg dat het totale gewicht van alle energierijke stoffen in de organismen in een schakel (de biomassa), per schakel afneemt.

Waarom zijn er grote hoeveelheden biomassa nodig aan de basis van de voedselpiramide?

Een voedselpiramide is een diagram waarin de biomassa van elk trofisch niveau is uitgezet. Producenten (autotrofe organismen) leggen zonne-energie door de primaire productie vast in biomassa. Een deel daarvan dient als voedsel voor consumenten van de 1ste orde (fytofagen of herbivoren en omnivoren).

Doen reducenten aan assimilatie?

Reducenten zorgen ervoor dat koolstofatomen in organische stoffen weer worden omgezet in koolstofatomen in een anorganisch molecuul zoals koolstofdioxide, zodat de koolstofkringloop rond is en het koolstofatoom weer kan worden opgenomen door de producenten.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven