Heeft massa invloed op Slingertijd?

Heeft massa invloed op Slingertijd?

De grootte van de massa aan het uiteinde van de slinger is niet van invloed op de periode of de slingertijd. Ook de amplitude heeft geen invloed daarop. Bij kleine verplaatsingen van de massa kan de beweging van een slinger wiskundig beschreven worden als een eenvoudige harmonische beweging.

Hoe hangt de valsnelheid af van de massa?

Nee, het gewicht heeft er niks mee te maken. De valversnelling is op alle voorwerpen even groot dus ze vallen even snel. Niet de valversnelling bepaald dan de snelheid maar de luchtweerstand.

Wat heeft invloed op de slingertijd?

De slingertijd wordt langer als je de slingerlengte langer maakt. Onze hypothese is goed, want wij zeiden dat hoe korter de slinger, hoe korter de slingertijd. Dat betekent dus ook hoe langer de slinger, hoe langer de slingertijd.

Welke factoren beïnvloeden de periode van een slinger?

Uit de formule van de slingertijd kunnen we afleiden dat de periode van een slinger alleen maar afhankelijk is van de lengte van de slinger en de gravitatieconstante.

Hoe hangt de valsnelheid af van de frontale oppervlakte?

De richting van luchtwrijving is altijd tegengesteld aan de bewegingsricht van een voorwerp. De grootte van de luchtwrijving is afhankelijk van de snelheid, de grootte van het frontale oppervlak, de dichtheid van de lucht en van de stroomlijn van het voorwerp.

Hoe groot is de valversnelling in Nederland?

De gravitatieconstante is een constant getal wat de valversnelling aangeeft. Op aarde, specifiek in Nederland, is dit 9,81 m/s2. In andere delen van de wereld is de valversnelling anders, maar bij natuurkunde zal je over het algemeen altijd moeten rekenen met 9,81 m/s2. Op andere planeten is dit getal anders.

Hoe bereken je de slingertijd?

De klassieke slingerformule voor voldoende kleine uitslagen luidt: de slingertijd T = 2π √(l/g) waarin l de lengte en g de valversnelling is. Hierin is π =3,14 en g=9.8. Dit is te vergemakkelijken met de formule T = 2 √l .

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven