Hoe analyseer je de macro omgeving?

Hoe analyseer je de macro omgeving?

De DEPEST analyse is het bekendste hulpmiddel bij de externe analyse van macrofactoren. Hieronder vallen demografische, economische, politiek-juridische, ecologische, sociaal-culturele en technologische factoren. Samen vormen deze factoren de afkorting DEPEST.

Wie heeft Destep-analyse bedacht?

PEST is een afkorting voor de termen politiek, economisch, sociaal en technologisch. Het is een manier om te begrijpen hoe externe krachten jouw bedrijf beïnvloeden en hoe je daar op kunt inspelen. PEST werd in 1967 bedacht door professor Francis Aguilar van de universiteit van Harvard.

Wat zijn macro omgevingsfactoren?

Hier vallen externe factoren uit de ‘maatschappelijke’ omgeving onder, zoals demografisch, economisch, politiek, ecologisch/ethisch, sociaal-cultureel, technologisch, die niet beheersbaar zijn en de markt beïnvloeden.

Wat zijn de omgevingsfactoren?

Omgevingsfactoren zijn externe factoren waarop je geen invloed op hebt. Het is een onderdeel van de macro-omgeving in een marketingplan.

Hoe schrijf je macro omgeving?

De macro omgeving omvat factoren waar de organisatie geen invloed op kan uitvoeren. Toch wordt het overgrote deel van het succes van een organisatie bepaald door factoren in de macro omgeving. Een organisatie dient in haar strategie rekening te houden met deze niet te controleren factoren.

Wat behoort tot de macro-economie?

Macro-economie is het onderdeel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met de bestudering van ‘geaggregeerde grootheden’. Voorbeelden van macro-economische indicatoren zijn het bbp, de werkgelegenheid, de consumptie, de investeringen en de handel met het buitenland.

Hoe ziet een Destep eruit?

Hoe ziet een DESTEP-analyse eruit? De analyse wordt gedaan vanuit een zestal invalshoeken. De kansen en bedreigingen worden onderzocht aan de hand van een aantal relevante factoren. Er bestaat geen vaste lijst met factoren die onderzocht moet worden, maar verschilt per omgeving waarbinnen een organisatie opereert.

Wat is een macro plan?

In je macro-planning zal je ook bepalen welke communicatie nodig is. Je maakt verschillende kanalen aan. Daarmee beantwoord je de vraag “waar en hoe ga je communiceren”? Bij je kanalen kan je meteen al verantwoordelijken aanduiden, of deelnemers uitnodigen.

Wat valt onder macro?

Wat zijn omgevingsfactoren voorbeelden?

Zo kunnen deze factoren onder andere pijn of verdriet doen ontstaan en intensiveren. Onder omgevingsfactoren verstaan we de fysieke omgeving, zoals de woning, de werkplek en de school.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven