Hoe breed is een erfgrens?

Hoe breed is een erfgrens?

Voor uw huis geldt een grens van 1 meter. Er kunnen per gemeente andere regels gelden, dus vraag het na bij uw eigen gemeente. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van een erfafscheiding. Op www.omgevingsloket.nl leest u of dat voor uw perceel geldt.

Hoe ver mag je bouwen tot erfgrens?

Bij bouwen geldt – anders dan bij beplanting – géén minimale afstand. Je mag dus gewoon bouwen tegen de erfgrens. Een muur óp de erfgrens bouwen mag niet zomaar, omdat hij dan voor de helft op de grond van je buren staat. Natuurlijk kan dit wel als zij daarvoor toestemming hebben gegeven.

Hoe hoog mag een groene afscheiding zijn?

Zorg dat u de erfafscheiding niet te hoog maakt: Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Voor bomen en heggen geldt geen maximale hoogte.

Hoe hoog mag een conifeer worden in eigen tuin?

Landelijk is vastgesteld dat een haag in de voortuin één meter hoog mag zijn. Een haag aan de zijkant of de achterkant van een huis mag twee meter hoog zijn. Per gemeente kunnen er andere regels gelden voor bepaalde bestemmingen, omdat bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in het geding kan komen.

Hoeveel cm is een erfgrens?

Een heg of heester mag niet binnen 50 centimeter van de erfgrens staan. En een boom moet minimaal 2 meter (te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom) van de grens af staan. Voor beide punten geldt dit niet als: De buren toestemming geven voor plaatsing dichter bij de erfgrens.

Wat betekent op de erfgrens?

De erfgrens is de grens waar het erf eindigt , juridisch ook wel kavel of perceel . De eigendom van de grond strekt zich dus uit tot de erfgrens. Bij de eigendomsoverdracht van een stuk grond zal de notaris een beschrijving van deze grens opnemen in de notariële akte .

Hoe dicht mag een schuur op de erfgrens staan?

Zorg dat er minimaal 1 meter afstand vrij is tussen uw aanbouw en de openbare weg of openbaar groen. Heeft het bijgebouw een oppervlakte van 10 vierkante meter of meer, houd dan minimaal 1 meter vrij tot het erf van de buren. Zorg dat uw bijgebouw niet hoger is dan 3 meter.

Hoe ver mag ik bouwen van de rooilijn?

in de zijtuin minstens 3 meter van de perceelsgrens blijven. in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelsgrens blijven. of tegen een aanpalend gebouw zijn gebouwd. Ze mogen tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt.

Wat is een groene erfafscheiding?

Hagen en struiken zijn een mooie en betaalbare vorm van erfafscheiding. Bovendien zijn ze beter voor de biodiversiteit dan houten of stenen schuttingen: hagen en struiken bieden schuilplaatsen en voedsel aan veel soorten vogels, kleine zoogdieren en insecten.

Hoe hoog mag een Haag wettelijk zijn?

De maximale hoogte van een haag is niet wettelijk vastgelegd, maar we raden je aan om je haag niet hoger dan 2 meter te laten worden. Zo voorkom je problemen en wordt het snoeien ook niet te moeilijk.

Hoe hoog mag een heester zijn?

Voor hagen en struiken geldt overigens geen maximum hoogte. Veel hagen en struiken groeien dan ook vele meters hoog. Als deze reuzengroei echter teveel hinder oplevert, kan de rechter gelukkig op basis van het algemene, civielrechtelijke, hinderverbod alsnog bevelen, dat die tot bijvoorbeeld twee meter wordt ingekort.

Hoe hoog mag een Bamboehaag zijn?

Een haag tussen twee percelen mag volgens het Veldwetboek maximaal twee meter hoog zijn. Als de bamboe jou overlast bezorgt, kan de Vrederechter een lagere hoogte opleggen. Natuurlijk kan je dit best eerst eens aankaarten bij de buren, vooraleer je verdere stappen onderneemt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven