Hoe doe je een breuk op een online rekenmachine?

Hoe doe je een breuk op een online rekenmachine?

Een online rekenmachine voor breuken De calculator werkt als volgt: Maak 2 breuken door getallen in de tekstvelden te typen. Kies voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. Klik op “Bereken”.

Hoe vereenvoudigen je breuken op rekenmachine?

De rekenmachine vereenvoudigt een breuk door de teller en de noemer te delen door de Grootste Gemene Deler (GGD) van deze getallen. De GGD van 2 (of meer) getallen is het grootste getal dat een deler is van beide (alle) getallen.

Hoe reken je een breuk?

Bij een breuk bereken je eerst alles boven de deelstreep, vervolgens alles onder de deelstreep en dáárna deel je het pas door elkaar. Als geheugensteuntje kun je doen alsof alles zowel boven als onder de deelstreep tussen haakjes staat. Als je een breuk tegenkomt, wil je die zo ver mogelijk vereenvoudigen.

Hoe maak je van een breuk een decimaal getal op je rekenmachine?

Dan doe je het volgende: Breid eerst de breuk uit zodat deze een macht van 10 heeft (d.w.z. een 1 gevolgd door nullen) in de noemer. Tel dan hoeveel nullen de macht van 10 heeft. Dit is precies het aantal cijfers achter het decimaalteken.

Hoe bereken je breuken Met keer?

Een breuk vermenigvuldigen met een breuk (bovenbouw)

  1. Teller x teller. Vermenigvuldig eerst de tellers van de breuk met elkaar. 9 x 8 = 72.
  2. Noemer x noemer. Vermenigvuldig daarna de noemers met elkaar. 10 x 9 = 90.
  3. Reken de som uit. De antwoorden van stap 1 en stap 2 vormen samen het antwoord op de som.

Hoeveel is 3 4 in een breuk?

Van breuk naar procenten 1/2 deel = 1/2 × 100 % = 100/2 % = 50 % 3/4 deel = 3/4 × 100 % = 300/4 % = 75 %

Hoe moet je breuken keer doen?

Bij het vermenigvuldigen van breuken moeten de tellers met elkaar worden vermenigvuldigd en de noemers met elkaar worden vermenigvuldigd. Ook bij het delen van breuken hoeven de noemers niet hetzelfde te zijn. Voor delen geldt: delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde (van die breuk).

Hoe moet je verhoudingen vereenvoudigen?

Bij 9 op de 27 laat je weer zien dat je een verhouding kunt vereenvoudigen door beide getallen te delen door hetzelfde getal.

Hoe reken je een breuk uit?

Een belangrijke regel is dat een getal delen door een breuk hetzelfde is als het getal vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk. Ook hiervoor geldt de regel: Een breuk delen door een breuk is hetzelfde als de breuk vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk.

Hoe reken je breuken uit met keer?

Voor het vermenigvuldigen van breuken is het niet vereist dat de breuken gelijke noemers hebben. Bij het vermenigvuldigen van breuken moeten de tellers met elkaar worden vermenigvuldigd en de noemers met elkaar worden vermenigvuldigd. Ook bij het delen van breuken hoeven de noemers niet hetzelfde te zijn.

Hoe maak je van een percentage een decimaal getal?

We delen het percentage dus door 100 om het decimale getal met dezelfde waarde te krijgen. Daarna verwijderen we het procentteken (%). 65% kunnen we bijvoorbeeld in een decimaal getal omzetten door 65÷100 te berekenen. Dus 65%=0.65.

Hoe bereken je een decimaal getal?

Bijvoorbeeld de uitkomst van 3,12 · 0,4 krijgt 3 getallen achter de komma. Want 3,12 heeft 2 getallen achter de komma en 0,4 heeft 1 getal achter de komma. Samen geeft dat dus 2 + 1 = 3 getallen achter de komma. Vervolgens vermenigvuldig je van rechts naar links zoals te zien in het voorbeeld.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven