Hoe doe je Keersommen onder elkaar?

Hoe doe je Keersommen onder elkaar?

 1. Bij cijferend vermenigvuldigen noteer je de getallen onder elkaar.
 2. Tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden noteer je boven de getallen.
 3. Vermenigvuldig eerst de eenheid met de bovenste rij.
 4. Vermenigvuldig daarna het tiental met de bovenste rij.

Hoe moet je een breuk delen door een natuurlijk getal?

Oefen hier het delen van breuken door natuurlijke getallen. Als een breuk wil delen door een natuurlijk getal, deel je de teller door het natuurlijk getal, de noemer blijft dezelfde. vermenigvuldig je de noemer met het natuurlijk getal en de teller blijft dezelfde.

Hoe noem je de getallen achter de komma?

Een kommagetal is een getal dat niet heel is. Het is een breuk. Voor de komma staan de helen, achter de komma staat de breuk. De cijfers achter de komma staan voor de tienden, honderdsten, duizendsten, enzovoort.

Hoe reken je met decimale getallen?

Bijvoorbeeld de uitkomst van 3,12 · 0,4 krijgt 3 getallen achter de komma. Want 3,12 heeft 2 getallen achter de komma en 0,4 heeft 1 getal achter de komma. Samen geeft dat dus 2 + 1 = 3 getallen achter de komma. Vervolgens vermenigvuldig je van rechts naar links zoals te zien in het voorbeeld.

Wat is 0 6 als breuk?

Om een decimaal getal in een breuk om te zetten, moeten we de decimalen boven hun plaatswaarde zetten. Bijvoorbeeld: in 0,6 staat er een zes op de plaats van de tienden, dus zetten we de 6 boven de 10 om de gelijkwaardige breuk te maken, 6/10. Eventueel vereenvoudigen we de breuk.

Hoe kan je keer sommen uitrekenen?

 1. Tel de cijfers van het eerste getal bij elkaar op. In dit voorbeeld is de uitkomst 12 (stap 1).
 2. Doe hetzelfde met het tweede getal. Via 11 (stap 1) kom je op 2 (stap 2).
 3. Doe hetzelfde met de berekende uitkomst. Je komt via 15 (stap 1) op het cijfer 6 (stap 2).
 4. Doe tot slot de berekening 3 x 2 = 6 (zie stap 3).

Hoe reken je Keersommen cijferend uit?

 1. Bij cijferend vermenigvuldigen noteer je de getallen onder elkaar.
 2. Honderdtallen, tientallen en eenheden noteer je boven de getallen.
 3. Vermenigvuldig eerst de eenheden met elkaar. Daarna vermenigvuldig je de eenheid met het tiental.
 4. Cijferend vermenigvuldigen lijkt op kolomsgewijs vermenigvuldigen.

Hoe moet je delen door een breuk?

Een getal delen door een breuk is hetzelfde als het getal vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk. Een breuk delen door een breuk is hetzelfde als de breuk vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven