Hoe geef je een instructie?

Hoe geef je een instructie?

Het handigst is om van te voren te bedenken wat u precies wilt gaan zeggen en in welke volgorde. Geef ook duidelijk bij lesovergangen aan dat u iets anders gaat doen en leg verbanden tussen de verschillende lesonderdelen. Als u instructies geeft, is het belangrijk dat u de aandacht van alle cursisten hebt.

Wat staat er in een werkinstructie?

Een werkinstructie kan alle voorkomende werkzaamheden bevatten die voor een functie of afdeling van toepassing zijn. In dat geval is er sprake van een handboek. Een werkinstructie kan ook onderdeel zijn van een procedure waarbij specifieke procedurestappen worden uitgewerkt in aparte werkinstructies.

Hoe ziet een handleiding eruit?

Daartoe behoren een hoofdstuk met technische specificaties, een hoofdstuk over de installatie, een hoofdstuk over de ingebruikname van het product, een hoofdstuk over het onderhoud en een hoofdstuk met waarschuwingen. De norm bevat ook aanbevelingen en richtlijnen met betrekking tot lettergrootte en titelpagina’s.

Hoe kun je een instructie verduidelijken?

Voor eenvoudige taken en instructies volstaat meestal om dit enkel mondeling te doen. Als je echter wat complexere instructies te geven hebt, dan kan het interessant zijn om deze tijdens de uitleg of nadien schriftelijk te ondersteunen, door bijvoorbeeld een nota of een email.

Wat is een ander woord voor instructie?

aanzegging, bestelling, commando, dictaat, gebod, gezag, instructie, last, opdracht, order, sommering, verordening, vonnis. onderwijs (zn) : instructie, lering, les, onderricht, onderrichting, opleiding, scholing, schoolopleiding.

Wat is het doel van een Instructietekst?

Instructies dragen de lezer op iets te doen. Dat is altijd belangrijk om voor ogen te houden. Waarom? Maar al te vaak komt in een instructietekst informatie terecht die niets te maken heeft met actie, met doen.

Waarom zijn werkinstructies belangrijk?

Goede werkinstructies kunnen voorkomen dat medewerkers fouten of onveilige situaties veroorzaken tijdens hun werk. Erg belangrijk, als je bedenkt dat negen van de tien ongevallen het gevolg zijn van menselijke fouten. Een goede werkinstructie is kort en bondig en beschrijft exact de taak voor de medewerker.

Wat is een werkprocedure?

Een werkprocedure is een op schrift gestelde weergave van afspraken tussen medewerkers van verschillende afdelingen betreffende de uit te voeren werkzaamheden. Deze afspraken worden in een procedure in volgorde van uitvoering weergegeven.

Wat is het verschil tussen een handleiding en een gebruiksaanwijzing?

Ik wilde zelf het apparaat aansluiten, maar ik kon de handleiding niet volgen. Het betekenisverschil is het verschil tussen ‘gebruik’ en ‘handeling’. En gebruiksaanwijzing kan ook figuurlijk worden gebruikt: Dat is iemand met een gebruiksaanwijzing. …

Waarom is een handleiding belangrijk?

Wanneer je te maken hebt met een gebruiker zonder enige kennis van het product, dan is de mate van informatie in je handleiding een stuk uitgebreider en diepgaander dan wanneer je met een professionele of ervaren gebruiker te maken hebt.

Hoe geef je een instructie?

Hoe geef je een instructie?

Het handigst is om van te voren te bedenken wat u precies wilt gaan zeggen en in welke volgorde. Geef ook duidelijk bij lesovergangen aan dat u iets anders gaat doen en leg verbanden tussen de verschillende lesonderdelen. Als u instructies geeft, is het belangrijk dat u de aandacht van alle cursisten hebt.

Waarom geef je een instructie?

Kinderen willen niet onnodig wachten op uitleg, daarom is het belangrijk om de instructie zo te geven, dat er geen leertijd verloren gaat. Het geven van een effectieve instructie zorgt ervoor dat snelle leerlingen vlot aan de slag kunnen, terwijl kinderen die meer uitleg nodig hebben een verlengde instructie krijgen.

Hoe kun je een instructie verduidelijken?

Voor eenvoudige taken en instructies volstaat meestal om dit enkel mondeling te doen. Als je echter wat complexere instructies te geven hebt, dan kan het interessant zijn om deze tijdens de uitleg of nadien schriftelijk te ondersteunen, door bijvoorbeeld een nota of een email.

Welke instructies zijn er?

Er zijn zeven vormen om een instructie te geven:

 • Uitleg.
 • Een leergesprek.
 • Het voordoen van leerstof.
 • Een leestekst.
 • Een voorgeprogrammeerde instructie.
 • Beeldmateriaal laten zien.
 • Een zoekactiviteit.

Wat is een ander woord voor instructie?

aanzegging, bestelling, commando, dictaat, gebod, gezag, instructie, last, opdracht, order, sommering, verordening, vonnis. onderwijs (zn) : instructie, lering, les, onderricht, onderrichting, opleiding, scholing, schoolopleiding.

Wat is een instructie geven?

Instructie geven is vertellen wat iemand moet doen en hoe iemand iets moet doen.

Wat is het doel van een Instructietekst?

Instructies dragen de lezer op iets te doen. Dat is altijd belangrijk om voor ogen te houden. Waarom? Maar al te vaak komt in een instructietekst informatie terecht die niets te maken heeft met actie, met doen.

Wat is een goede instructie?

Goede instructies moeten kort en helder zijn. Wanneer u het idee hebt, dat de cursisten de instructies niet goed begrepen hebben, moet u bovendien in staat zijn om de instructies op verschillende manieren te herhalen.

Waar voldoet een goede instructie aan?

Goede instructies moeten kort en helder zijn.

 • We noemen hieronder een aantal kenmerken van ‘goede’ instructietaal:
 • Woordkeuze.
 • Gebruik van voorbeelden en herhaling.
 • Zinslengte en grammaticale complexiteit.
 • Tempo, pauzes en rustpunten (= temporeel accent)
 • Stemvolume.
 • Articulatie.
 • Hoe schrijf je een Instructietekst?

  Tekst

  1. geef doelinformatie aan in de vorm van een titel, een zin in de gebiedende wijs of een vraagzin.
  2. geef begininformatie aan in de vorm van mededelende zinnen of vraagzinnen.
  3. gebruik voor actie-informatie de vorm van een gebiedende wijs.
  4. gebruik voor gevolginformatie de vorm van mededelende zinnen.

  Wat is een visuele instructie?

  Demonstratie (visuele instructie) Instructie met gebruik van kant-en-klaar materiaal: Filmvertoning, Dvd-les, Educatief tv-programma, audioles. PowerPoint-presentatie. Excursie.

  Wat is een didactische aanpak?

  Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen of studenten. Dit vak komt in elke lerarenopleiding voor, van bachelor in het basisonderwijs tot masteropleidingen aan een universiteit.

  Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

  Terug naar boven