Hoe heet de faseverandering waarbij ijs verandert in waterdamp?

Hoe heet de faseverandering waarbij ijs verandert in waterdamp?

Een faseovergang, fasetransitie of fasetransformatie is in de thermodynamica de overgang van de ene fase van een stof naar de andere fase. Het stollen van water tot ijs (doorgaans bevriezen genoemd) en het verdampen van water tot waterdamp zijn voorbeelden van faseovergangen.

Hoe heet het als een stof van vast naar gas gaat?

De overgangsvorm van vast naar gasvormig wordt sublimeren genoemd. Met jodiumkristallen is zowel het sublimeer als het rijpingsproces erg goed zichtbaar te maken. Door de paarse kleur is de damp goed zichtbaar. De vaste stof verdampt en deze faseovergang heet “sublimeren”.

Wat hebben temperatuur en verandering van fase met elkaar te maken?

De maximum temperatuur waarbij een stof vloeibaar blijft. Op deze temperatuur verandert de stof van fase tussen gas en vloeistof. Dit kan verdampen zijn als de temperatuur stijgt of condenseren als de temperatuur daalt.

Waarvan is de aggregatietoestand afhankelijk?

[scheikunde] elk van de toestanden, afhankelijk van druk en temperatuur, waarin een stof kan voorkomen.

Hoe heet de faseovergang die ijzer ondergaat om vloeibaar te worden?

Als een stof boven de 0 graden de fase over gang van vloeibaar naar vast ondergaat dan nomen we het stollen. Als deze faseovergang onder de 0 graden plaats vindt dan noemen we het bevriezen.

Hoe heet de faseovergang s → L?

(s) (l) smelten of stollen
(g) (l) condenseren
(l) (g) verdampen
(s) (g) sublimeren
(g) (s) desublimeren of rijpen

Welke faseovergang is mist?

Waterdamp in de lucht komt in aanraking met de koude fles en op deze manier ontstaan waterdruppeltjes aan de buitenkant van de fles. Ook dauw en mist ontstaan door condensatie (zie de twee rechter afbeeldingen). Als een gas in een vaste stof verandert, dan noemen we dit rijpen.

Wat bepaalt het kookpunt van een stof?

Het kookpunt van een zuivere stof is de temperatuur waarbij een vloeistof gasbellen gaat vormen bij een bepaalde omgevingsdruk. Het atmosferisch kookpunt is de temperatuur waarbij de dampdruk van de vloeistof gelijk is aan de atmosferische druk.

Heeft gas een vast volume?

Een hoeveelheid vaste stof heeft bij een gegeven temperatuur een eigen volume en een eigen vorm. Een hoeveelheid vloeistof heeft bij een gegeven temperatuur een eigen volume, maar neemt de vorm van het vat aan. Een hoeveelheid gas past zowel zijn volume als zijn vorm aan die van het vat aan.

Wat is het Deeltjesmodel?

Het botsende-deeltjesmodel is een model dat omschrijft dat moleculen altijd in beweging zijn en ook met elkaar botsen. Hierbij worden moleculen voorgesteld als bolletjes, deeltjes die alle kanten op bewegen, en dus ook willekeurig botsingen met elkaar aangaan.

Welke eigenschap van moleculen zorgt ervoor dat een vloeistof een vast volume heeft?

In tegenstelling tot een gas is een vloeistof moeilijk samendrukbaar, wat betekent dat ze een constant volume behoudt, zelfs onder invloed van hoge druk.

Hoe heet de fase overgang waarbij dat wolkje ontstaat?

Het ontstaan van wolken In lucht zit altijd gasvormig water, damp dus. Warme lucht kan veel meer waterdamp opnemen dan koude lucht. Als je warme lucht afkoelt kan die lucht de waterdamp niet meer vasthouden. Er ontstaat dan vloeibaar water in de vorm van kleine druppels: dauw of condens.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven