Hoe heten de apostelen van Jezus?

Hoe heten de apostelen van Jezus?

Op verschillende plaatsen in de schrift worden verschillende lijsten opgeaomd: “De oorspronkelijke twaalf discipelen / apostelen worden in Matteüs 10:2-4 opgenoemd: “De namen van de twaalf apostelen zijn deze: allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt, en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs, en Johannes.

Wie waren de volgelingen van Jezus?

Reacties. Met discipelen worden in het christendom de door Jezus Christus uitgekozen volgelingen aangeduid, en in het bijzonder de intieme groep van twaalf.

Hoeveel leerlingen had Jezus?

De tientallen discipelen van Jezus werden gekozen om Hem en de Twaalf Apostelen te vergezellen bij de prediking van het Evangelie. Omdat het merendeel van hen Jezus de rug had toegekeerd, werden zij na de Hemelvaart vervangen door anderen.

Wie was de 13e apostel?

Van de twaalf apostelen was Judas de enige uit Judea; de overige elf kwamen net als Jezus uit Galilea….

Judas Iskariot
Apostel
Controverse uitlevering van Jezus
Lijst van christelijke heiligen
Portaal Christendom

Wie zijn de 12 leerlingen van Jezus?

Volgens Marcus stelde Jezus deze twaalf tot apostel aan:

  • Simon, die Jezus de bijnaam Petrus gaf.
  • Jakobus van Zebedeüs.
  • Johannes, de broer van Jakobus.
  • Andreas, de broer van Petrus.
  • Filippus.
  • Bartolomeüs.
  • Matteüs.
  • Tomas.

Welke apostelen waren Visser?

Andreas. Andreas was de jongere broer van Simon Petrus en was oorspronkelijk een volger van Johannes de Doper. Voordat hij zich bij Jezus aansloot was hij visser.

Wie was de eerste apostel?

Petrus
Eerste der apostelen Eerste bisschop van Rome
Petrus, door Peter Paul Rubens
Geboren ? te Galilea
Gestorven ~64 te Rome(?)

Wie was de belangrijkste apostel?

De Rooms-Katholieke Kerk ziet Petrus als de allereerste paus. Hij zou de leider van de christenen in Rome zijn geweest, dus was hij ook bisschop van Rome. De Rooms-Katholieke Kerk zegt ook dat hij de belangrijkste apostel van Jezus was.

Hoeveel apostelen heeft Jezus?

Judas’ vervanger werd Mattias. Volgens de Kerkvaders koos Jezus twaalf apostelen omdat Hij zichzelf beschouwde als hoofd van het nieuwe Israël. Het Israël van het Oude Verbond telde twaalf stammen, waarvan de stamvaders de twaalf zonen van Jakob waren (Jakob kreeg de naam Israël: ‘Hij die met God gestreden heeft’).

Hoe heet de leerlingen van Jezus?

In veel kerken spreekt men ook wel van ‘discipelschap’, waarmee men de gelovigen aanduidt als volgelingen en leerlingen van Jezus. Volgens de evangeliën kwam Jezus Christus niet naar de aarde om gediend te worden, maar om te dienen. Zo mogen volgelingen van Jezus Hem navolgen in discipelschap.

Wie waren de eerste discipelen?

Matteüs (ook wel Levi genoemd) Mattias (nam na de hemelvaart de plaats in van Judas Iskariot) Simon Petrus (Petrus is een vertaling van zijn bijnaam Kefas) Simon (met vaak als toevoeging “de Zeloot” of “de IJveraar”)

Welk beroep hadden de apostelen?

Een van de Twaalf was belastingontvanger en anderen waren vissers, die hun beroep uitoefenden op het meer van Galilea. Toen ze tot de bediening waren geroepen, begonnen zij toegewijd tot de wereld van Jezus te getuigen, die hen had geroepen.

Wat waren de 12 apostelen van Jezus?

De volgende ochtend riep Jezus zijn discipelen bij zich en koos toen 12 apostelen uit. Sommige namen ken je al. De 12 apostelen waren Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Filippus, Bartholomeüs, Thomas, Mattheüs, Jakobus (de zoon van Alfeüs), Thaddeüs, Simon en Judas Iskariot. Andreas, Petrus, Filippus, Jakobus.

Wat zijn de oorspronkelijke twaalf apostelen?

De oorspronkelijke twaalf discipelen / apostelen worden in Matteüs 10:2-4 opgenoemd: “De namen van de twaalf apostelen zijn deze: allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt, en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, verder Filippus en Bartolomeüs,…

Welke apostelen Ken je al?

Sommige namen ken je al. De 12 apostelen waren Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Filippus, Bartholomeüs, Thomas, Mattheüs, Jakobus (de zoon van Alfeüs), Thaddeüs, Simon en Judas Iskariot. Andreas, Petrus, Filippus, Jakobus. De twaalf zouden met Jezus meereizen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven