Hoe heten de twee horsten aan weerszijden van deze slenk?

Hoe heten de twee horsten aan weerszijden van deze slenk?

Dit soort landschap is te zien in de Boven-Rijnse Laagvlakte, tussen de Vogezen en het Zwarte Woud. Hier vormt de Rijn een slenk, de Boven-Rijnslenk, en de Vogezen en het Zwarte Woud aan weerszijden twee horsten, twee de riftschouders.

Hoe heten horsten en slenken in Nederland?

Waar breuken. Door het uitrekken van de aardkorst, bewegen de breuken. Als gevolg daarvan daalt in bepaalde zones de aardkorst (slenk), in andere komt de korst juist relatief omhoog (horst).

Wat is een slenk en wat is een horst?

Een horst is in de geologie de zijde van een afschuiving die omhoog is bewogen. De andere, naar beneden bewogen zijde van de afschuiving is een slenk.

Hoe ontstaat een Breukgebergte?

Een breukgebergte ontstaat als volgt. De twee platen bewegen uitelkaar, waardoor het stuk tussen de twee platen zakt. Dit stuk kan op een geef moment zo erg zakken dat het zich vult met water. Doordat de twee platen niet zakken, ontstaan er een heuvel aan weerszijde.

Hoe heten de twee horsten aan weerszijden van de Bovenrijnse laagvlakte?

Vanaf Basel stroomt de Rijn door een slenk,de Bovenrijnse Laagvlakte. Aan weerszijden van deze slenk liggen hogere delen, horsten, zoals het Zwarte Woud en de Vogezen.

Wat is een Breukgebergte?

o. (-n), gebergte dat ontstaan is door onderlinge verschuivingen van schollen van de aardkorst langs breuken.

Hoe is de Afrikaanse slenk ontstaan?

Die ‘vallei’ wordt ook wel ‘slenk’ genoemd: het gaat om een vallei die ontstaat doordat breuken in ondergrondse platen in tegenovergestelde hellingsrichting bewegen. De slenk wordt, onder andere door erosie, telkens verder uitgediept.

Wat is het verschil tussen een Horst en een slenk?

Een geologische slenk (of ook wel graben) is een tektonische vallei ontstaan door twee ruwweg evenwijdige afschuivingsbreuken met een tegenovergestelde hellingsrichting. Als er omgekeerd tussen twee tegenoverliggende afschuivingen een ‘hoog’ ontstaat, spreekt men van een horst.

Wat is Horsten en slenken?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven