Hoe kan je het beste beginnen met een verslag?

Hoe kan je het beste beginnen met een verslag?

De inleiding moet de volgende onderdelen bevatten:

 1. korte beschrijving van het onderwerp.
 2. motivatie; waarom is dit onderzoek van belang.
 3. achtergrondsinformatie (eventueel eerder verricht werk met verwijzingen)
 4. kort overzicht van wat er in dit verslag beschreven gaat worden.

Wat schrijf je in een voorwoord verslag?

In je voorwoord kun je ingaan op je persoonlijke achtergrond, ervaringen tijdens het schrijven en de doelgroep van je scriptie. Daarnaast is dit de plek om mensen te bedanken die je met je scriptie hebben geholpen. Het voorwoord schrijf je pas als je scriptie af is.

Hoe een verslag te maken?

Hoe maak je een verslag?

 1. De voorbereiding. Kies, indien dat kan, een onderwerp dat je interesseert.
 2. Maak een goede indeling van de hoofdstukken. Zoek uit welke informatie bij elkaar hoort en bundel het in losse hoofdstukken.
 3. Schrijf het verslag.
 4. Zorg ervoor dat je verslag er goed uit ziet.
 5. Controle!
 6. Printen.

Hoe maak je een verslag van een onderzoek?

Vorm en inhoud

 1. kondig je het onderwerp/fenomeen dat je gaat onderzoeken aan.
 2. vat je samen wat er al bekend is uit eerdere studies ‘stand van zaken van het onderzoek’ en presenteer je je eigen onderzoek als een onmisbare aanvulling door het ‘gat’ in kennis aan te geven (theoretisch kader)

Wat moet je in de inleiding schrijven van een verslag?

De inleiding aan het begin van een verslag kent in elk geval de volgende onderdelen: § aanleiding (wat maakte dat je het verslag ging schrijven?); § thema (waarover gaat het verslag?); § doel (waarom schrijf je dit verslag?);

Welke datum zet je op een verslag?

Afbeelding, naam en datum Behalve een titel kan een titelpagina een afbeelding bevatten die betrekking heeft op het onderwerp. Dit maakt de titelpagina alleen maar mooier. Als laatste moet er op vermeld worden wie het verslag gemaakt heeft en de datum. Als datum voldoet vaak de maand en het jaartal.

Hoe schrijf je een voorwoord PWS?

In een goed voorwoord vind je de volgende dingen terug:

 1. Waar gaat het profielwerkstuk over?
 2. Wat was de aanleiding om dit onderwerp te kiezen?
 3. Benoem alle personen die jou geholpen hebben bij het schrijven en onderzoeken.
 4. Afsluiten met je naam, plaatsnaam en de datum.

Wat moet je in een nawoord zetten?

Wat hoort er in het nawoord?

 1. Wat ging er goed en wat niet?
 2. Wat zou je de volgende keer anders doen?
 3. Wat heb je ervan geleerd?
 4. Hoe was de samenwerking? (mocht je de scriptie met anderen hebben geschreven)
 5. Wie wil je bedanken? (mocht je dit nog niet in het voorwoord/dankwoord hebben gedaan)

Wat houdt een verslag in?

Een verslag is een geschrift houdende een overzicht van, in een bepaalde periode, opgedane bevindingen en/of verrichte handelingen. Verslag is een algemene term, die ook in samenstellingen kan voorkomen, zoals jaarverslag en reisverslag. Bijzondere vormen van verslag zijn proces-verbaal, notulen, rol en rapport.

Hoe schrijf je een verslag vmbo?

Bij een verslag begin je met de voorkant. Hierop staat de titel van je verslag, je naam en een leuk plaatje dat bij de inhoud van het verslag past. Als derde laat je een pagina leeg, dit word de inhoudsopgave. Deze kan, als je met koppen en subkoppen hebt gewerkt, later automatisch worden ingevoegd.

Hoe maak je een verslag van een practicum?

Deze onderdelen worden hieronder uitgelegd.

 1. Titel. De titel moet bij het onderzoek passen.
 2. Inleiding. In de inleiding is een stukje achtergrondinformatie te vinden.
 3. Materiaal & methode. Hierin geef je weer welke materialen je nodig hebt voor het practicum.
 4. Resultaten.
 5. Conclusie.
 6. Discussie.

Wat moet er in een onderzoek?

In het kort beschrijf je het hele onderzoek: de aanleiding of de probleemanalyse, de vraagstelling, de opzet van het onderzoek, de resultaten en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Het is belangrijk dat je goed de hoofd- en bijzaken kunt scheiden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven