Hoe kan je mensen aanwerven?

Hoe kan je mensen aanwerven?

Als je een personeelslid aanwerft, dan moet je een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) doen bij de RSZ. Dat is verplicht voor alle werkgevers van alle sectoren, en het moet elektronisch gebeuren. Door die aangifte meld je aan de RSZ de aanwerving of het vertrek van een werknemer in de onderneming.

Welke subsidies zijn er voor werkgevers?

5 subsidies voor aannemen personeel

  1. Loonkostenvoordelen (LKV) Als werkgever kun je bij het aannemen van werknemers uit bepaalde doelgroepen een financieel voordeel krijgen.
  2. Lage-inkomensvoordeel (LIV)
  3. Proefplaatsing.
  4. Premievrijstelling marginale arbeid.
  5. Loondispensatie Wajongers.

Kan een zelfstandige personeel aanwerven?

Aangifte en betaling van bedrijfsvoorheffing Iedere ondernemer (zelfstandige of vennootschap) die personeel wilt aanwerven, heeft een aantal fiscale verplichtingen. De voorheffing moet u binnen diezelfde termijn betalen. Er bestaan verschillende vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Hoe iemand inschrijven?

Als werkgever ben je namelijk verplicht om je in te schrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Dat kan makkelijk via de portaalsite van de RSZ. Zodra dat gebeurd is, kun je je eerste Dimona-aangifte elektronisch indienen bij de RSZ. Die is vereist bij elke in- of uitschrijving van een werknemer in je bedrijf.

Waar moet een werknemer aan voldoen?

Voor goede resultaten moet je vaak hard werken. Dat vraagt om werknemers die weten van aanpakken. Zij starten zonder moeite aan een nieuwe taak en hoeven niet constant orders te krijgen. En in plaats van af te dwalen of stil te staan, kiezen ze ervoor om de belangrijkste zaken in een korte tijd af te vinken.

Waarom meer personeel?

Vaak is de oorzaak van klachten terug te voeren op een verminderde focus of tijdgebrek. Dankzij extra personeel kun je klanten weer de aandacht geven die zij verdienen. Dit vergroot niet alleen de klanttevredenheid, maar ook jouw eigen werkplezier.

Hoe iemand aannemen?

Als u een personeelslid aanwerft, dan moet u een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) doen bij de RSZ. Dat is verplicht voor alle werkgevers van alle sectoren, en het moet elektronisch gebeuren. Door die aangifte meldt u aan de RSZ de aanwerving of het vertrek van een werknemer in de onderneming.

Kan een eenmanszaak iemand in dienst nemen?

Een eenmanszaak is een onderneming die door één persoon wordt gedreven. Een eenmanszaak kan personeel hebben. Je kunt zelfs onbeperkt werknemers aannemen. De term eenmanszaak verwijst niet naar het aantal mensen dat bij jou werkzaam is, maar naar de rechtsvorm die je kiest bij de start van je bedrijf.

Welke regels gelden voor werkgevers bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking?

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) voor werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen. Dan compenseert UWV de werkgever maximaal 5 jaar voor doorbetaling van het loon. Bij Wajongers en mensen uit de Participatiewet die onder de banenafspraak vallen of beschut werken is dit onbeperkt.

Hoe kan de werkgever een mobiliteitsbonus ontvangen?

U moet in het bezit zijn van een doelgroepverklaring om de mobiliteitsbonus te kunnen toepassen. Deze doelgroepverklaring kan u als werkgever niet zelf aanvragen. De werknemer dient dit zelf te doen of u te machtigen om dit voor hem/haar te doen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven