Hoe kom je in aanmerking voor een verblijfsvergunning?

Hoe kom je in aanmerking voor een verblijfsvergunning?

Voorwaarden verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
  • U heeft een ziektekostenverzekering.
  • U heeft een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
  • U bent minstens vijf jaar in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.
  • U heeft een niet-tijdelijk verblijfsdoel.

Waar vraag je schadevergoeding aan?

De rechter kan tijdens een strafproces de dader verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Voor de rechtszitting krijgt u van het Openbaar Ministerie (OM) een formulier. Hierop geeft u aan wat de schade is. Dat kan zowel materiële als immateriële schade zijn.

Wat kost het verlengen van een verblijfsvergunning?

De aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning medische behandeling kost € 379. De verlenging van de andere verblijfsvergunningen humanitair tijdelijk kost € 0. De aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning buiten schuld kost € 342.

Welke twee procedures zijn er voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Nederland?

Toegang- en verblijfprocedure (tev) Met 1 procedure kunt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en een verblijfsvergunning aanvragen. Dat is de toegangs- en verblijfsprocedure (tev). Deze is geregeld in de Wet modern migratiebeleid. Met een tev vraagt u vanuit het buitenland verblijf in Nederland aan.

Wat voor schadevergoeding?

De wet stelt dat als iemand een ongeval is overkomen waar een ander aansprakelijk voor is, alle schade moet worden vergoed. Een schadevergoeding moet worden betaald voor de extra te maken kosten en alle gemiste inkomsten als gevolg van het ongeval. Daarnaast moet ook alle psychische en emotionele schade worden vergoed.

Hoe vraag je planschade aan?

Je vraagt planschadevergoeding aan bij het college van Burgemeester en Wethouders van je gemeente. Dit moet schriftelijk. Gemeenten hebben hiervoor vaak een standaardformulier beschikbaar waar je gebruik van kunt maken. Leg in je brief duidelijk uit waarom je vindt dat je planschade hebt geleden.

Hoeveel kost een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd?

Kosten aanvraag Voor de aanvraag onbepaalde tijd of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen betaalt u € 192. Minderjarigen betalen € 64.

Wat kost een verblijfsvergunning in Nederland?

Leges: kosten van een aanvraag

Kosten visa
​Verblijfsvergunning met mvv ​€ 69
​​Verblijfsvergunning zonder mvv ​​€ 64
​Verlenging € 64

Hoe kom je in aanmerking voor een verblijfsvergunning?

Hoe kom je in aanmerking voor een verblijfsvergunning?

Voorwaarden verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
  • U heeft een ziektekostenverzekering.
  • U heeft een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
  • U bent minstens vijf jaar in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.
  • U heeft een niet-tijdelijk verblijfsdoel.

Welke rechten heb je met een verblijfsvergunning?

Werken. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of V) mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben.

Hoe lang geldt een verblijfsvergunning?

Beoordeling aanvraag verblijfsvergunning De IND toetst of u aan alle voorwaarden voldoet om een verblijfsvergunning te krijgen. Binnen 90 dagen hoort u of u een verblijfsvergunning krijgt of niet. De verblijfsvergunning is meestal 5 jaar geldig en kan worden verlengd.

Heb ik een verblijfsvergunning nodig?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Welke twee procedures zijn er voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Nederland?

Met de gecombineerde procedure Toegang en Verblijf (TEV) vraagt u tegelijkertijd de mvv en daaropvolgende verblijfsvergunning aan. Uw nationaliteit bepaalt of u mvv-plichtig bent. Ook als u (met een verblijfsvergunning) buiten uw land van herkomst woont.

Welke procedure moet je volgen voor het aanvragen van een TEV?

Dan heeft u in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig. Soms moet u daarvoor eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen. Dit is een speciaal inreisvisum. Met de gecombineerde procedure Toegang en Verblijf (TEV) vraagt u de mvv en de daaropvolgende verblijfsvergunning aan.

Hoe lang moet je getrouwd zijn voor een verblijfsvergunning?

U kunt als partner na 3 jaar een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. Bent u 3 jaar getrouwd?

Hebben Surinamers een verblijfsvergunning nodig?

Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u mogelijk een verblijfsvergunning nodig. Als u in Suriname woont, kunt u dit visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo. U kunt door het coronavirus niet naar Nederland reizen.

Hoe lang duurt het verlengen van een verblijfsvergunning?

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

Wat houdt een verblijfsvergunning in?

Een verblijfsvergunning is een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Alle verblijfsvergunningen die geen betrekking hebben op asiel, noemt men reguliere verblijfsvergunningen.

Heeft een Pool een verblijfsvergunning nodig?

U hebt geen verblijfsvergunning nodig als u de nationaliteit hebt van één van de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen.

Heeft een Turk een verblijfsvergunning nodig?

Turkse werknemers en hun gezinsleden zijn niet verplicht om in te burgeren. Inburgeren is niet verplicht in de volgende situaties: de vreemdeling heeft zelf de Turkse nationaliteit. de referent heeft de Turkse nationaliteit.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven