Hoe komt dinsdag aan zijn naam?

Hoe komt dinsdag aan zijn naam?

De Romeinen hadden de gewoonte om de zeven dagen van de week naar de voornaamste hemellichamen te noemen. De hun bekende planeten (afgezien van de Aarde) droegen namen van Romeinse goden. De dinsdag heette bij hen Martis dies, een verwijzing naar de planeet Mars die op zijn beurt was genoemd naar de oorlogsgod Mars.

Waar komen de namen van de dagen vandaag?

Zondag is een vertaling van het Latijnse dies solis (‘dag van de zon’). Maandag is een vertaling van het Latijnse dies lunae (‘dag van de maan’). Dinsdag is waarschijnlijk genoemd naar een verder onbekende, Germaanse god Thingsus, de god van de volksvergadering.

Welke dagen zijn afgeleid van Noorse goden?

Zes weekdagen zijn naar noordse/Germaanse goden vernoemd, alleen de zaterdag heeft een andere oorsprong.

  • Máni – maandag (naar de maangod Máni)
  • Týr/Tīwaz – dinsdag (in het Zweeds is dinsdag “tisdag”, in het Deens en Noors “tirsdag”)
  • Wodan/Odin – woensdag (in het Deens, Zweeds en Noors is woensdag “onsdag”)

Waar komt Wednesday vandaan?

De naam woensdag is afgeleid van Wodans dag. Deze Germaanse naam komt overeen met de Latijnse benaming Dies Mercurii: de dag van de god Mercurius, waar de planeet Mercurius zijn naam ook aan te danken heeft. De Germaanse god Wodan (Wotan|Woden) beschouwde men als dezelfde god als Mercurius.

Waar staat dinsdag voor?

dinsdag: waarschijnlijk genoemd naar een verder onbekende, Germaanse god Thingsus, de god van de volksvergadering. Een andere mogelijkheid is een verband met ding in de betekenis ‘vastgestelde tijd voor de rechtszitting’. In het Latijn heette de dinsdag dies Martis: de dag van Mars, de oorlogsgod.

Waar is zondag naar vernoemd?

Zondag is genoemd naar deze dag die in de Romeinse tijd aan de zon en naar de Godin Sól of Sunna was gewijd en die in het overgrote deel van de christelijke wereld wordt gevierd als de ‘dag van de Heer’ (Latijn: dies domenicus, waarvan Frans: dimanche; Italiaans: domenica).

Hoe komen we aan de namen van de maanden?

De namen van onze maanden hebben we overgenomen van de Romeinen; ze zijn onder meer genoemd naar goden en keizers. Oorspronkelijk kende de Romeinse kalender maar tien maanden, en begon het jaar in maart. Algemener werd Janus wel gezien als god van alle begin, en van de overgang van oud naar nieuw.

Wie is de god Wodan?

Wodan (Fries: *Weda, Angelsaksisch en Oudsaksisch: Woden, Oudnederlands: Wuodan, Duits: Wotan, Noors Odin) is de oppergod van de Germaanse goden in de Germaanse mythologie. Wodan wordt vereenzelvigd met de Scandinavische Odin, de stamvader van het geslacht van de Asen.

Welke drie dagen zijn vernoemd naar Germaanse goden?

In het Latijn heette de dinsdag dies Martis: de dag van Mars, de oorlogsgod. woensdag: genoemd naar Wodan, de Germaanse oppergod. Bij de Romeinen was woensdag de dies Mercurii: de dag van Mercurius, de god van de handel en winst. donderdag: genoemd naar de Germaanse god Donar (Thor), de god van de donder.

Welke god heet in Scandinavie Thor?

Thor (runen: þonar ᚦᛟᚾᚨᚱ), in het Oudhoogduits en Fries Tonger, in de Continentale Germaanse mythologie Donar, in het Oudnoords Þórr, in het Oudsaksisch Thunaer of Thunar, en ook bekend als Stavo is de dondergod in de Noordse en Germaanse mythologie. Hij was een zoon van Odin en de aardgodin Fjorgyn.

Waar komt het woord woensdag vandaan?

woensdag: genoemd naar Wodan, de Germaanse oppergod. Bij de Romeinen was woensdag de dies Mercurii: de dag van Mercurius, de god van de handel en winst.

Waar komt Wodan vandaan?

Wodan is de oppergod van de Noordse mythologie. Hij was dus een soort koning van de Æsir, één van de groepen ‘echte’ goden uit de Noordse mythologie. In Nederland en Duitsland was deze god bekend onder de naam Wodan of Wodan. Hij is de leider van de goden, de god van de wijsheid, strijd, tovenarij en leiderschap.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven