Hoe komt het dat platen bewegen?

Hoe komt het dat platen bewegen?

Bij de aardplaatgrenzen wordt nieuw aardkorst gevormd, duiken aardplaten de diepte in of schuiven ze langs elkaar heen. Dit bewegen wordt veroorzaakt door convectie in de aardmantel en het bewegen van de aardplaten zelf. Dit alles om warmte uit het binnenste van de aarde kwijt te raken.

Wat zijn de gevolgen van Plaatbeweging?

Plaatbewegingen zorgen ook voor gebergten. Als twee platen tegen elkaar aan botsen dan schuift de zwaarste plaat onder de lichtere, maar dit gebeurt wel met zo’n kracht dat er een gebergte ontstaat. Naast bergen kunnen er ook vulkanen ontstaan. Wat ook vaak voorkomt bij botsingen tussen platen zijn aardbevingen .

Wat gebeurt er als 2 platen langs elkaar bewegen?

Transversalen bewegingen komen voor als twee platen langs elkaar schuiven. Doordat twee plaatranden langs elkaar schuiven kunnen er scheuren of breuken in de platen komen. In deze breuken of scheuren kunnen aardbevingen ontstaan, omdat de platen allebei erg zwaar zijn en met veel kracht langs elkaar schuiven.

Hoe bewegen de tektonische platen?

De overgang van twee platen kan een convergente, divergente of transforme plaatgrens zijn. Bij convergente plaatgrenzen bewegen twee platen naar elkaar toe – meestal beweegt één plaat onder de andere.

Hoe komt het dat de aardkorst beweegt?

Dit hele proces wordt oceanische spreiding genoemd. De uit elkaar bewegende stukken korst worden tektonische platen genoemd.

Welke 4 soorten bewegingen van platen zijn er?

Welke type plaatbewegingen zijn er?

  • Convergente plaatbeweging. Bij een convergente plaatbeweging schuiven twee aardplaten naar elkaar toe en botsen op elkaar.
  • Divergente plaatbeweging. Bij een divergente plaatbeweging, bewegen twee aardplaten uit elkaar.
  • Transforme plaatbeweging.

Hoe zorgen Convectiestromen voor platentektoniek?

Hierdoor ontstaat er op deze plek dus een divergente plaatbeweging, waarbij de aardplaten steeds verder uit elkaar komen te liggen. Daarbij zorgen de convectiestromen in de mantel van de aarde voor een versterking van dit endogene proces. Als twee oceanische aardplaten op elkaar botsen vind hetzelfde proces plaats.

Welke platen bewegen langs elkaar?

Wat gebeurt er als 2 continentale platen botsen?

2 oceanische platen: – als twee oceanische platen tegen elkaar botsen, zullen ze elkaar naar beneden “duwen”. Hierdoor zal er een diepzee trog ontstaan. – Als 2 oceanische platen van elkaar weg drijven onstaat er een opening, deze vult zich met magma dat meteen stolt, hierdoor ontstaat er nieuwe aardkorst.

Wat doen aardplaten?

De aardkorst bestaat uit vijftien grote stukken gesteente, de zogenaamde aardplaten. Omdat de dunne aardkorst op de aardmantel drijft, zijn de aardplaten voortdurend in beweging. Ze botsen, drijven uit elkaar of schuren tegen elkaar aan. De continenten zijn daardoor voortduren in beweging!

Hoe zijn de platen van de aardkorst ontstaan?

De aardkorst is verdeeld in aardplaten ofwel schollen. Er zijn zowel continentale als oceanische aardplaten. De schollen aardkorst ‘drijven’ als het ware op de onderliggende plastische aardmantel. De beweging van de aardplaten wordt veroorzaakt door convectiestromen door de hitte in de aardmantel.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven