Hoe komt het dat sterren fonkelen?

Hoe komt het dat sterren fonkelen?

Als een lichtstraal door die trillende lucht gaat, wordt het licht ietwat gebroken. Het resultaat is een fonkelende ster. Het licht van een ster die laag boven de horizon staat, moet een langere weg door de dampkring afleggen. Daarom zullen die sterren meer flikkeren.

Wat is een ster die flikkert?

Over Algol. Op dit moment kun je de ster Algol ’s nachts zien knipperen.

Kan een ster bewegen?

Sterren bewegen natuurlijk niet alleen naar ons toe of van ons af, maar ook zijwaarts. Die beweging is dus te ‘zien’ aan de hemel (door iedere paar jaar nauwkeurige positiemetingen te doen met telescopen) en deze beweging wordt de eigenbeweging van de sterren genoemd.

Waarom lijkt het dat lichtjes in de verte dansen?

‘ ‘De flikkering die je waarneemt, is een gevolg van afbuiging van het licht in die turbulente lucht. Warme lucht is ijler dan koude lucht en geeft een lichtjes andere brekingsindex. Je ziet de lichtgolven dus steeds uit een iets andere richting komen. Daardoor ‘springt’ een lichtpuntje heen en weer.

Wat zie je aan de sterrenhemel?

De sterrenhemel, ook wel uitspansel genoemd, is de benaming voor de hemel die men ziet als men omhoog kijkt op heldere en donkere nachten. Objecten die waargenomen kunnen worden zijn de Maan, sterren, kometen, planeten en zelfs verre nevels en sterrenstelsels.

Welke planeet flikkert?

Typisch: sterren flikkeren aan de hemel, planeten stralen. Je ziet dus waarschijnlijk een ster én een planeet. De fel stralende planeten zijn meestal Venus en Jupiter.

Waarom knippert Sirius?

Dat komt door de rotzooi in de dampkring van de aarde. Hoe lager een ster staat (optisch), hoe langer de weg van zijn licht door de dampkring, hoe meer rotzooi dat licht moet passeren en hoe meer verstrooiing van dat licht. Die verstrooiing neem jij waar als knipperen.

Kunnen sterren zich verplaatsen?

Langer antwoord: Er beweegt van alles aan de sterrenhemel. Natuurlijk staan de sterren en de planeten zelf ook niet stil: ze lijken zich langzaam aan de hemel te verplaatsen als gevolg van de draaiing van de aarde. Maar soms zie je een object met vrij hoge snelheid tussen de sterren door bewegen.

Wat is een ster die beweegt?

De schijnbare jaarlijkse beweging van een ster die veroorzaakt wordt doordat de aarde in een baan om de zon beweegt, heet parallax en telt niet als eigenbeweging. Een stilstaande nabije ster heeft wel parallax maar geen eigenbeweging.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven