Hoe krijg ik een werkvergunning?

Hoe krijg ik een werkvergunning?

Komt uw buitenlandse werknemer korter dan 3 maanden in Nederland werken, dan vraagt u meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan bij UWV. Komt uw buitenlandse werknemer langer dan 3 maanden in Nederland werken, dan vraagt u meestal een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan bij de IND.

Wat heb je nodig om als buitenlander in Nederland te werken?

U mag gewoon in Nederland werken als u uit een ander land van de Europese Unie (EU) komt. Als u niet uit de EU komt gelden er voorwaarden. U heeft dan bijvoorbeeld een werkvergunning nodig….Vrije toegang tot Nederlandse arbeidsmarkt EU-burgers

  • Europese Unie (EU);
  • Liechtenstein;
  • Noorwegen;
  • IJsland;
  • Zwitserland.

Welke landen mogen in Nederland werken?

Werknemers met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de EER of Zwitserland mogen in Nederland werken. Voor hen is geen werkvergunning nodig. Werknemers uit overige landen mogen onder bepaalde voorwaarden in Nederland werken.

Wat betekent twv vereist voor specifieke arbeid?

Voor medewerkers met een nationaliteit van buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland heb je, als werkgever, een werkvergunning (tewerkstellingsvergunning, twv) nodig. Dat betekent dat werknemers uit deze landen in Nederland mogen werken zonder werkvergunning.

Hoe krijg je een twv?

U vraagt een tewerkstellingsvergunning aan op uwv.nl. UWV bekijkt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen . Binnen 5 weken hoort u of u voor uw werknemer een tewerkstellingsvergunning krijgt.

Heb je een werkvergunning nodig voor Curaçao?

Kom je voor werk naar Curaçao? Dan ben je verplicht om als Nederlands staatsburger de werkvergunning aan te vragen. Officieel noemt de overheid deze vergunning de ‘Verklaring van Rechtswege’, maar in de volksmond heeft men het vaak over de werkvergunning.

Wat heb je nodig om te werken in Nederland?

Om in Nederland te mogen werken, is het belangrijk dat je over een onbeschadigd identiteitsbewijs of paspoort beschikt. Zo is een Burgerservicenummer (BSN-nummer) noodzakelijk om te kunnen werken in Nederland.

Kan een Turk in Nederland werken?

Turken en hun gezinsleden die als kennismigrant in Nederland willen werken, hebben geen erkend referent nodig. Zij mogen de aanvraag zelf indienen. Na 3 jaar werken in loondienst voor dezelfde werkgever zijn zij vrij op de arbeidsmarkt, dan is geen werkvergunning meer nodig om in Nederland te werken.

Kan je als Belg in Nederland werken?

Als grensarbeider kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de aftrekposten en tegemoetkomingen die het Nederlandse belastingstelsel voorziet (kwalificerende buitenlandse belastingplicht). Een inwoner van België die in Nederland werkt, valt ook in Nederland onder het sociale verzekeringsstelsel.

Wat is arbeid vrij toegestaan?

Werknemers met een andere nationaliteit dan de hierboven genoemde, mogen alleen in Nederland werken als: ze beschikken over een geldig verblijfsdocument met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan. Tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist.

Hoe lang duurt het om een werkvergunning aan te vragen?

Duur van de procedure Als een tewerkstellingsvergunning nodig is, heeft de IND circa 7 weken nodig. Hebt u een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid nodig, dan heeft de IND eveneens circa 7 weken nodig. Is uw werkgever een niet-erkende referent? Dan beslist de IND binnen 90 dagen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven