Hoe kun je iemand met een vast contract ontslag?

Hoe kun je iemand met een vast contract ontslag?

U kunt op 5 manieren ontslagen worden:

  1. U bent het eens met uw werkgever over uw ontslag. U stemt daarmee dus in.
  2. U maakt afspraken over uw ontslag.
  3. Het UWV of de rechter geeft toestemming voor het ontslag.
  4. Uw werkgever ontslaat u op staande voet.
  5. U de leeftijd hebt bereikt dat u met pensioen mag of AOW krijgt.

Wat kost het om iemand met een vast contract te ontslaan?

Loopt het ontslag via het UWV of de kantonrechter, dan betaal je een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag. Je betaalt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van 83.000 euro. Ook als je een tijdelijk contract niet verlengt, betaal je deze vergoeding.

Waar heb ik recht op bij vaststellingsovereenkomst?

U heeft bij een vaststellingsovereenkomst niet altijd recht op een ontslagvergoeding. U bent er vrij in hier afspraken over te maken met uw werkgever. Echter biedt in de praktijk de werkgever meestal wel een vergoeding aan. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden wordt vaak een ontslagvergoeding toegekend.

Wat is een getuigschrift ontslag?

Na het einde van jouw dienstverband is de werkgever verplicht je een getuigschrift mee te geven. Hierbij maakt het niet uit of je ontslag krijgt of ontslag neemt of wat de reden is van het ontslag. In zo’n getuigschrift verklaart de werkgever een aantal praktische zaken zoals: Wanneer je in dienst was.

Kun je iemand met een jaarcontract ontslaan?

Een werkgever kan een werknemer met een tijdelijk contract niet zomaar tussentijds ontslaan. Het contract moet in principe worden uitgediend. Ontslag op staande voet is een ander verhaal. Dit mag de werkgever altijd geven als daar een dringende reden voor is.

Wat kan je doen als je vast contract hebt?

Ontslagprocedure vast contract Uw werkgever moet heeft twee opties zodra hij u wil ontslaan. Hij kan u een vaststellingsovereenkomst aanbieden waardoor u wordt ontslagen met wederzijds goedvinden of hij kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of de kantonrechter vragen uw arbeidscontract te ontbinden.

Wat kost het nakijken van een vaststellingsovereenkomst?

In de vaststellingsovereenkomst is vrijwel altijd een bedrag opgenomen als vergoeding voor juridische kosten voor rechtsbijstand en advies vaststellingsovereenkomst. De bijdrage voor een juridische vso check ligt gemiddeld tussen de € 500 en € 2.500 ex BTW, afhankelijk van de ingewikkeldheid van de zaak.

Hoe wordt de transitievergoeding belast?

Over uw transitievergoeding betaalt u belasting. Uw salaris + transitievergoeding worden bij elkaar opgeteld. Er gelden 2 belastingpercentages, een lage van 37,1% en een hoge van 49,5%. Het belastingpercentage van 49,5% geldt vanaf een inkomen van € 68.507 en hoger.

Heb ik recht op een Transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst?

Bij een vaststellingsovereenkomst is een transitievergoeding niet verplicht. Wel kunt u met uw werkgever afspraken maken over een transitievergoeding en deze vastleggen in de vaststellingsovereenkomst. Die vergoeding kan net zo hoog zijn als de transitievergoeding, maar mag ook lager of hoger zijn.

Wat moet er tenminste in een vaststellingsovereenkomst staan?

Er staat concreet beschreven op welke datum de arbeidsovereenkomst zal eindigen. De werknemer zal in de regel aandringen op een datum die aansluit op de vermoedelijke ingangsdatum van zijn WW-uitkering. In dat geval zal dus rekening gehouden moeten worden met de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Hoe vraag je om een getuigschrift?

Meestal verstrekt een werkgever uit zichzelf een getuigschrift, maar gebeurt dit niet, dan kun je er zelf om vragen of er zelf een opstellen. Je werkgever is wettelijk verplicht jou een getuigschrift uit te reiken als je daar om vraagt.

Wat is een goed getuigschrift?

In de wet is ook opgenomen wat er minimaal in een getuigschrift moet staan: Een opgave van de manier waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Een opgave van de manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd: de reden van opzegging.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven