Hoe kun je zien of een artikel peer reviewed is?

Hoe kun je zien of een artikel peer reviewed is?

1. Het artikel moet ‘peer-reviewed’ zijn. Dat betekent dat het artikel kritisch nagekeken is door onafhankelijke vakexperts. Samen met de wetenschappelijke methode achter de resultaten in het artikel, zorgt peer-review ervoor dat wat in het artikel staat veel meer is dan ‘ook maar gewoon een mening’.

Wat is een peer review?

Peerreview is vooral gekend in de context van wetenschappelijke artikels en ‘peer reviewed journals’, waarbij een wetenschappelijk artikel, vooraleer het gepubliceerd wordt een peerreviewproces moet doorlopen. Deze peer reviews garanderen de lezer dat de gepubliceerde artikels aan bepaalde standaarden voldoen.

Hoe ziet een peer review eruit?

Peer review is een vorm van kwaliteitsbeoordeling en -controle, het al dan niet geven van een stempel van goedkeuring. Het Engelse woord ‘peer’ (‘gelijke’) kan in dit verband het beste vertaald worden door ‘medeonderzoeker’. Een peer review is dus een toetsing door een vakgenoot.

Wat is een wetenschappelijk artikel?

Wetenschappelijke publicaties worden geschreven door wetenschappers voor wetenschappers. Het doel van deze publicaties is resultaten van onderzoek aan elkaar te presenteren, over de betekenis daarvan te discussiëren en hypothesen en theorieën op te stellen.

Wat is een peer reviewed bron?

Controle door anderen, voorafgaand aan publicatie Uitgever: sommige uitgevers geven alleen wetenschappelijke boeken en tijdschriften uit. Peer review: sommige tijdschriften en uitgevers vragen experts vooraf publicaties (blind) te beoordelen.

Wat is een peer to peer netwerk?

De term peer-to-peer stamt uit de ICT-sector en verwijst naar computers die rechtstreeks met elkaar een netwerk bouwen zonder de tussenkomst van een centrale server. De afkorting hiervoor is P2P. In beginsel is dit ook de definitie van een peer-to-peer economie.

Hoe review je een artikel?

In een beoordeling van een artikel staat meer dan alleen een mening. Het is de bedoeling dat je je in de tekst inleeft om adequaat te kunnen reageren op de ideeën die de auteur heeft aangedragen. Je moet daarbij ideeën, theorieën en onderzoek uit je eigen studies beantwoorden en gebruiken.

Wat is een wetenschappelijk bron?

Een bron in de literatuur is een stuk tekst waar andere teksten op gebaseerd zijn. Wetenschappelijke bronnen zijn teksten waarin een onderzoeker zijn onderzoek beschrijft. …

Wat valt er onder wetenschappelijke literatuur?

Wetenschappelijke literatuur is het geheel van publicaties die empirisch en theoretisch werk in de wetenschap (zowel alfa-, bèta- als gammawetenschappen) rapporteren.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven