Hoe lang mag een EU-burger in Nederland blijven?

Hoe lang mag een EU-burger in Nederland blijven?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Kan een EU-burger in Nederland verblijven?

Verblijf in Nederland Volgens het Europees recht mag u als burger van een EU-land, EER-land of Zwitserland in Nederland wonen, bijvoorbeeld om te werken of studeren. Als EU-burger, EER-burger of Zwitser heeft u geen werkvergunning nodig. U hoeft zich ook niet te melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Heeft EU-burger verblijfsvergunning nodig?

Burger van een EU-/EER-land of Zwitserland Als u de nationaliteit hebt van een land dat behoort tot de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, hebt u geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen.

Wat is een EU onderdaan?

Alle EU-burgers en hun naaste familieleden hebben recht op verblijf in Nederland op grond van het EU-recht. EU-burgers of “Unieburgers” zijn onderdanen van andere EU landen dan Nederland. Ook Nederlanders die in een ander EU land woonachtig zijn geweest vallen hieronder.

Hoe lang mag een Bulgaar in Nederland blijven?

In principe mag u voor een kort verblijf in Nederland maximaal drie maanden in Nederland verblijven. Als u in Nederland bent aangekomen en het is voor u noodzakelijk dat u langer dan drie maanden blijft, dan is een verlenging met maximaal drie maanden mogelijk.

Wat is een politiek recht van EU burgers?

Als EU-burger hebt u het recht om binnen de EU te reizen en te verhuizen, zonder dat u wordt gediscrimineerd op grond van uw nationaliteit. U mag in elk EU-land gaan wonen mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Die voorwaarden zijn afhankelijk van de vraag of u werkt, studeert, etc.

Wat is toetsing EU gemeenschapsrecht?

Voorwaarden toetsing aan het EU-recht. Uw familielid met de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland (burger van de Unie) heeft rechtmatig verblijf in Nederland. Dit betekent dat de burger van de Unie een bewijs van inschrijving bij de IND of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning heeft.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven