Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren voor belastingdienst?

Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren voor belastingdienst?

Hoe lang bewaart u uw administratie? U bent verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren.

Hoe lang moet een accountant gegevens bewaren?

Voor accountants of de accountantspraktijk geldt de bewaarplicht voor dossiers en voor stukken die de organisatie en de kwaliteitsbeheersing van de accountantspraktijk betreffen. De termijnen voor deze bewaarplicht zijn meestal zeven jaar. Wat er moet worden bewaard is afhankelijk van de soort opdracht.

Wat is de bewaartermijn van pakbonnen?

U bewaart de facturen in de vorm waarin u ze hebt verstuurd of ontvangen. Digitale facturen drukt u dus niet af, maar slaat u digitaal op. U bewaart de facturen 7 jaar. Facturen over onroerende zaken bewaart u 10 jaar.

Hoe lang VvE stukken bewaren?

Elke VvE heeft stukken die zij volgens de wet moeten bewaren.. Dan moet je denken aan Jaarrekeningen, Begrotingen, Notulen en relevante correspondentie. Maar de vraag is altijd hoe lang moet je alles bewaren. De wet geeft aan dat de VvE alles 7 jaar moet bewaren.

Hoe lang moet ik mijn facturen bewaren?

Particulieren hoeven hun administratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) niet verplicht te bewaren. Maar de Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het verstandig om uw administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren.

Hoe lang moet je hypotheek papieren bewaren?

Checklist bewaartermijnen 5 jaar: fiscale gegevens; bankafschriften; financiële jaaropgaven; aftrekbonnetjes; garantiebewijzen. Langer: trouwboekje; garantie-bewijzen plus aankoop bon; huurcontract van huis of auto; koopcontract en hypotheekakte van eigen woning; polis levensverzekering, zaken omtrent het pensioen.

Hoe lang moet je zakelijke administratie bewaren?

Bewaarplicht financiële gegevens van bedrijven Bedrijven en zelfstandigen moeten hun administratie 7 jaar bewaren. Dit staat in de wet. Er zijn ook gegevens die een bedrijf 10 jaar moet bewaren. Op de website van de Belastingdienst staat welke administratieve gegevens u moet bewaren en hoe lang.

Hoe lang moet je facturen bewaren?

Facturen, kredieten en erelonen Als algemeen principe geldt dat u, zodra de verjaringstermijn verstreken is, het document niet meer kunt gebruiken om uw gelijk te bewijzen. De Federale overheidsdienst Economie raadt u wel aan om al uw facturen hoe dan ook gedurende 10 jaar te bewaren.

Hoe lang moet ik mijn pensioenoverzicht bewaren?

Na 1 jaar: verzekeringspolissen die niet meer gelden. Na 2 jaar: salaris- en uitkeringsstrookjes kunnen weg. Na 3 jaar: de jaarafrekeningen van energiebedrijven. Na 5 jaar: de belastingaangifte, definitieve aanslagen over toeslagen, pensioenoverzichten, jaaroverzichten van werk en uitkering.

Hoe lang facturen bewaren als bedrijf?

Hoe lang moet ik de boekhoudkundige documenten bewaren? De boekhoudkundige documenten – en alle stukken aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten kan vastgesteld worden – moeten bewaard worden gedurende de 7 jaren (of de 7 boekjaren) die volgen op de belastbare periode waarop ze betrekking hebben.

Hoe lang salarisstroken bewaren werkgever?

De bewaarplicht van financiële gegevens voor bedrijven is zeven jaar. Dat geldt voor alle ondernemers, ook freelancers, zzp-ers, mkb-ers en grotere bedrijven. Dat is wettelijk zo geregeld in de zogeheten ‘fiscale bewaarplicht’.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven