Hoe maak ik een betalingsbewijs?

Hoe maak ik een betalingsbewijs?

Een betalingsbewijs is een bewijs van betaling….Hierop moet staan:

 1. Rekeningnummer waarnaar de betaling is overgeboekt.
 2. Rekeningnummer waar vandaan de overboeking is gedaan.
 3. Datum van betaling.
 4. Het overgeschreven bedrag.
 5. Omschrijving met factuurnummer of betalingskenmerk van de betaling.

Wat moet er op een betalingsbewijs staan?

De volgende betalingsgegevens moeten duidelijk leesbaar zijn

 1. Het overgeschreven bedrag.
 2. De stortingsdatum.
 3. Het rekeningnummer van de schuldenaar.
 4. Het rekeningnummer van de begunstigde.
 5. De gestructureerde mededeling.

Wat moet er allemaal op een kwitantie staan?

Eisen waaraan een kwitantie moet voldoen

 • Welke goederen en diensten er geleverd zijn.
 • Hoeveel goederen of diensten er geleverd zijn.
 • Voor welk bedrag er geleverd is.
 • Aan wie de kwitantie is gericht.
 • De datum van de levering van de goederen of diensten.
 • Je eigen naam.
 • Je handtekening.

Wat betekend kwitantie?

Een kwitantie, of reçu, is een document ondertekend door een schuldeiser die daarmee verklaart dat de schuldenaar een schuld heeft voldaan. In ruimere zin wordt het woord kwitantie wel gebruikt voor ieder ontvangstbewijs, maar dat is minder juist.

Hoe maak ik een ontvangstbewijs?

Op een kwitantie moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:

 1. Naam door wie er een bedrag betaald is.
 2. Voor welk bedrag er geleverd is.
 3. Welke goederen en/of diensten er geleverd zijn en hoeveel.
 4. Naam aan wie een bedrag betaald is.
 5. Datum van levering.
 6. Handtekening voor ontvangst.

Hoe maak ik een kwitantie?

Bij een kwitantie maken moet je minimaal vermelden:

 1. Aan wie de kwitantie is gericht.
 2. Welke goederen of diensten er geleverd zijn, hoeveel en tegen welke prijs.
 3. De datum van levering.
 4. Je naam en handtekening.

Wat is een geldig betaalbewijs?

Een geldig betaalbewijs is een kopie van jouw afschrift waaruit blijkt dat je betaling aan AfterPay van jouw bankrekening is afgeschreven. Een schermafdruk (screenshot) van je rekeningoverzicht bij internetbankieren of bankieren app, volstaat ook.

Hoeveel mag je factureren zonder KvK?

Er zit in principe geen limiet aan de hoogte van een kwitantie. Let wel op dat als je heel veel inkomsten hebt uit overige werkzaamheden, de belastingdienst je wellicht als ondernemer kan gaan zien. Op dat moment moet je je inschrijven bij de KvK en btw gaan afdragen.

Kan ik een factuur maken zonder btw nummer?

Je kunt alleen maar factureren als er een geldig btw-nummer op je factuur staat (dit is één van de eisen waaraan een factuur moet voldoen). Je wacht met factureren totdat je wél een btw-nummer hebt. Je leidt zelf je btw-nummer af.

Wat voor bewijsmiddel is de kwitantie?

Een kwitantie kun je zien als een document dat als bewijs van betaling dient. Dankzij deze kwitantie kun je dus aantonen dat je een betaling hebt gedaan óf dat je een betaling hebt ontvangen. Met een kwitantie weet je eigenlijk kortweg een geldtransactie vast te leggen.

Hoe ziet een kwitantie eruit?

Net zoals bij een factuur, moet een kwitantie ook aan een aantal eisen voldoen, om als een geldig document gezien te worden voor de administratie. Bij een kwitantie maken moet je minimaal vermelden: Aan wie de kwitantie is gericht. Welke goederen of diensten er geleverd zijn, hoeveel en tegen welke prijs.

Wat is een aangetekende zending met ontvangstbewijs?

Bij een ontvangstbewijs voor je aangetekende zending moet de geadresseerde een document bij ontvangst aftekenen met zijn naam, handtekenening en datum. Zo ben je zeker dat wel degelijk de geadresseerde, en niet iemand anders, je zending heeft ontvangen. Het document wordt vervolgens naar jou verzonden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven