Hoe moet je vermenigvuldigen?

Hoe moet je vermenigvuldigen?

  1. Tel de cijfers van het eerste getal bij elkaar op. In dit voorbeeld is de uitkomst 12 (stap 1).
  2. Doe hetzelfde met het tweede getal. Via 11 (stap 1) kom je op 2 (stap 2).
  3. Doe hetzelfde met de berekende uitkomst. Je komt via 15 (stap 1) op het cijfer 6 (stap 2).
  4. Doe tot slot de berekening 3 x 2 = 6 (zie stap 3).

Hoe reken je cijferend vermenigvuldigen?

  1. Bij cijferend vermenigvuldigen noteer je de getallen onder elkaar.
  2. Honderdtallen, tientallen en eenheden noteer je boven de getallen.
  3. Vermenigvuldig eerst de eenheden met elkaar. Daarna vermenigvuldig je de eenheid met het tiental.
  4. Cijferend vermenigvuldigen lijkt op kolomsgewijs vermenigvuldigen.

Hoe moet je keer sommen uitrekenen?

Bij kolomsgewijs vermenigvuldigen, vermenigvuldig je dus eerst met de eenheden, dan met de tientallen, vervolgens met de honderdtallen en dan met de duizendtallen. Je hebt nu vier rijen en die tel je bij elkaar op.

Waarom cijferend vermenigvuldigen?

Ook de uitgebreide notatie kan snel worden verkort. Kinderen op F-niveau hebben het wel nodig om enige tijd op deze manier te rekenen, voordat ze de overstap maken naar het cijferen. Bij kolomsgewijs rekenen weet je precies wat je doet. Bij het cijferend vermenigvuldigen is dat veel minder het geval.

Hoe moet je cijferen?

We gebruiken het decimale getalstelsel, waarbij de kleinere waarde altijd rechts van de grotere waarde staat. De hele getallen worden dus genoteerd als DHTE, waarbij de E staat voor eenheden, de T voor tientallen, de H voor honderdtallen en de D voor duizendtallen.

Wat is een ander woord voor vermenigvuldigen?

vermenigvuldigen – synoniemen: verveelvoudigen, multipliëren (formeel) en multipliceren (formeel).

Wat betekent cijferend uitrekenen?

Cijferen is het op papier onder elkaar uitrekenen van rekenbewerkingen volgens vaste algoritmes om zodoende tot een juiste oplossing te komen. Het klassieke cijferen wordt gedaan van rechts naar links, waarbij er ofwel geleend of ingewisseld moet worden.

Hoe reken je Deelsommen uit onder elkaar?

Zet het getal dat je wilt verdelen op papier (2580) Dit getal heet het DEELTAL en het getal waardoor gedeeld moet worden (15) heet de DELER. Kijk naar de eerste twee cijfers van het grote getal (25). Hoe vaak past daar 15 in? 1×15=15, 2×15=30.

Wat is Kolomsgewijs vermenigvuldigen?

Bij kolomsgewijs vermenigvuldigen schrijf je het volledige getal op. Je hoeft dus geen getal te ‘onthouden’ zoals je dat doet bij het cijferend vermenigvuldigen op de traditionele manier. Vermenigvuldig daarna de eenheid met het tiental. De som wordt dan: 8 x 10 = 80.

Wat is een vermenigvuldiging?

vermenigvuldigen – Werkwoord 1. (wiskunde) het herhaald optellen van een getal; een rekenkundige bewerking waarvan de uitkomst het product wordt genoemd ♢ Het vermenigvuldigen van twee met drie geeft als resultaat zes.

Wat is het tegenovergestelde van vermenigvuldigen?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): vermenigvuldigen ≠ delen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven