Hoe ontstaan heidevelden?

Hoe ontstaan heidevelden?

Het heidesysteem is ontstaan uit een eeuwenlang landbouwgebruik. Door het hoeden van schapen, branden, maaien en steken van plaggen werden voedingstoffen verplaats van de woeste gronden naar de akkers. Deze woeste gronden ware al schraal en werden door dit landbouwgebruik nog schraler.

Waarom worden heidegebieden in stand gehouden?

De heidevelden zoals wij die nu kennen zijn cultuurlandschap. Zij konden vanaf de Middeleeuwen door menselijke activiteiten als ontbossing en landbouw uitbreiden en worden nu nog steeds door de mens in stand gehouden, onder andere door ze te laten begrazen door schapen en door ze periodiek af te plaggen.

Wat is de functie van heide?

De heide vormde eeuwenlang een essentieel onderdeel van het landbouwsysteem op de zandgronden, het zogenaamde heide-potstalsysteem. Daarbij was de functie van heide ook de productie van plaggen en schapenmest voor de akkerbouw. Plaggen, maaien, beweiden en branden hielden de heidevelden in stand.

Welke heidesoorten zijn er?

In de Drentse heidevelden en rond vennen komen in totaal vier heidesoorten voor: Struikheide (Calluna vulgaris), Dopheide (Erica tetralix), Kraaiheide (Empetrum nigrum) en Lavendelheide (Andromeda polifolia). Hiervan is Struikheide het meest algemeen en verantwoordelijk voor de ‘paarse’ heide in augustus.

Hoe vermeerderd heide?

Verreweg de meeste cultivars van Erica en Calluna zijn door middel van stekken goed te vermeerderen. Van belang is dat het stek van de juiste hardheid is. Vooral stek dat nog niet geheel is afgerijpt, en daardoor nog te zacht, zal moeilijk stekbaar blijken te zijn.

Waar staat de heide in bloei?

Tegen het einde van de zomer staat de heide op de Veluwe in bloei. Volgens velen is dit de mooiste tijd van het jaar in onze regio. Je hoeft dan ook niet lang te zoeken naar heidevelden, want de plant groeit in talloze natuurgebieden.

Waarom heide behouden?

Heide huisvest dus bijzondere biodiversiteit die op weinig andere plekken in Europa te vinden is. Als we niks doen, dan groeit de heide dicht. Andere planten groeien, door de toename van meststoffen, sneller en hoger, waardoor heide geen kans meer krijgt.

Waar staat heide in bloei?

Wat is een Heideplant?

Heideplanten bestaan uit winterheide en zomerheide. Dat maakt winterheide tot een populaire tuinplant. Zomerheide (Calluna) wordt ook wel struikheide genoemd en is in meer kleuren verkrijgbaar. Heideplanten zijn zuurminnende planten.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven