Hoe refereer je naar een website in de tekst?

Hoe refereer je naar een website in de tekst?

Verwijs in de tekst naar de website.

 1. Gebruik een haakje openen na het laatste woord.
 2. Bij de APA-stijl worden de naam van de auteur en de datum gebruikt.
 3. Als je niet weet wie de auteur is, plaats dan de titel van de tekst tussen aanhalingstekens, een komma en vervolgens de datum (jaar) van publicatie binnen de haakjes.

Hoe verwijs ik naar een website?

Om te verwijzen naar een website of webpagina vermeld je eerst de naam van de website of de titel van de webpagina, gevolgd door het webadres van de site. Je neemt de bron alleen op in een voetnoot, dus je voegt geen bronvermelding toe aan de literatuurlijst.

Is een website literatuur?

APA-bronvermeldingen voor een website bevatten doorgaans de auteur, publicatiedatum, titel van de pagina of het artikel, de naam van de website, en de URL….Websites zonder auteur.

Format Titel pagina. (Jaar, dag maand). Naam Website. URL
Verwijzing in de tekst (Ook in Nederland discussie, 2021)

Wat voor bron is internet?

Internet is een belangrijke bron, maar niet alle informatie die je op internet vindt is even betrouwbaar. Maar iedereen kan wél alles wat hij of zij wil op internet zetten. Dat betekent nog niet dat het allemaal waar is. Het is lastig om te bepalen of een internetsite betrouwbaar is.

Wat is het verschil tussen een bronnenlijst en een literatuurlijst?

Een literatuurlijst is een lijst aan het einde van een geschreven tekst. In de literatuurlijst staat een overzicht van alle bronnen die geraadpleegd, geparafraseerd, samengevat of geciteerd zijn.

Hoe refereer je naar een gesprek?

Verwijzen naar persoonlijke communicatie Als je naar persoonlijke communicatie verwijst in je tekst, zet je de initialen en achternaam van je bron tussen haakjes, samen met de woorden “persoonlijke communicatie”, en de datum waarop je de informatie hebt verkregen.

Hoe refereer je naar een website in de tekst?

Hoe refereer je naar een website in de tekst?

Verwijs in de tekst naar de website.

 1. Gebruik een haakje openen na het laatste woord.
 2. Bij de APA-stijl worden de naam van de auteur en de datum gebruikt.
 3. Als je niet weet wie de auteur is, plaats dan de titel van de tekst tussen aanhalingstekens, een komma en vervolgens de datum (jaar) van publicatie binnen de haakjes.

Hoe verwerk je APA in tekst?

Een citaat wordt altijd tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Het citaat wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes – achternaam auteur(s), jaartal, paginanummer(s) – of door de auteur(s) in de tekst te noemen. Let op: Een citaat wordt niet cursief geschreven.

Hoe verwijs ik naar een website?

Om te verwijzen naar een website of webpagina vermeld je eerst de naam van de website of de titel van de webpagina, gevolgd door het webadres van de site. Je neemt de bron alleen op in een voetnoot, dus je voegt geen bronvermelding toe aan de literatuurlijst.

Wat zijn APA verwijzingen?

Wat is een APA-verwijzing? Een verwijzing is een bronvermelding in een tekst. Bij boeken en artikelen bestaan bronvermeldingen doorgaans uit de achternamen van de schrijvers van de bronnen en een jaartal. Deze staan tussen haken en binnen de laatste zin van het stukje dat je op basis van die bron hebt geschreven.

Hoe website als bron vermelden?

Vermeld de naam van de website of de organisatie achter de website als auteur. Gebruik “z.d.” (“zonder datum”) in plaats van de datum. Beschrijf de bron tussen blokhaken. Gebruik “z.d.” in plaats van de datum en beschrijf de bron tussen blokhaken.

Hoe verwijs je naar een college?

Vermeld het college in een voetnoot.

 1. Schrijf de naam van de spreker, dan een komma gevolgd door de titel van het college tussen aanhalingstekens.
 2. Vervolgens plaats je tussen haakjes het woord “college,” gevolgd door de naam van het instituut, de plaats en eventueel de provincie en de datum.

Hoe te verwijzen naar literatuur?

In de tekst wordt verwezen naar de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie; in de literatuurlijst staan de referenties op alfabetische volgorde van auteursnaam; In de tekst krijgt elke referentie een volgnummer; in de literatuurlijst staan de referenties op volgorde waarin ze in de tekst zijn genoemd.

Hoe verwijs ik naar een artikel?

In de regel verwijs je zo specifiek mogelijk, dat wil zeggen als je gebruik maakt van een artikel in een geredigeerd boek, verwijs je naar het artikel, niet naar het boek in zijn geheel. In de tekst verwijs je dan met auteursna(a)m(en) van het artikel en jaar van het boek.

Hoe verwijs ik naar een bron?

Naar een bron in een bron verwijzen (indirecte verwijzing) Als je de originele bron niet kunt vinden, kun je verwijzen via de secundaire bron door de zinsnede “geciteerd in” te gebruiken. Als de publicatiedatum van de originele bron onbekend is, voeg je alleen het publicatiejaar van de secundaire bron toe.

Hoe vermeld je een website als bron?

Wat is de APA?

De APA-stijl is een format voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen, dissertaties en papers op academisch niveau, opgesteld door de American Psychological Association (APA), een organisatie voor academici (voornamelijk psychologen) in de Verenigde Staten.

Wat is APA normering?

De APA normen zijn regels over de manier waarop in een wetenschappelijke tekst verwezen moet worden naar andere literatuur. Volgens de APA normen doe je dat door in de tekst zelf de bron met auteur en jaartal te vermelden.

Als je een webpagina of online artikel citeert in APA-stijl, bestaat de verwijzing in de tekst uit de achternaam van de auteur en het publicatiejaar. Een voorbeeld is: (Merkus & Streefkerk, 2020). Hierbij kan de auteur ook een organisatie zijn, bijvoorbeeld: (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018).

Hoe verwijs je naar een hoofdstuk uit een boek APA?

In plaats van de achternaam van de auteur, voeg je de eerste paar woorden van de publicatietitel toe bij de verwijzing in de tekst. Zet de titel tussen dubbele aanhalingstekens als je een artikel, webpagina of hoofdstuk uit een boek citeert. Schrijf de titel van tijdschriften, boeken en rapporten schuingedrukt.

Hoe verwijs je naar een boek in de tekst?

Verwijzen naar een boek Een verwijzing in de tekst voor een boek bevat de achternaam van de auteur, het jaartal en (indien relevant) een paginanummer. In de literatuurlijst begin je met de achternaam van de auteur, gevolgd door een komma en de initialen. Hierna komt het jaartal tussen haakjes te staan.

Wat is een geredigeerde bundel?

In een bundel hebben meerdere auteurs afzonderlijk van elkaar hoofdstukken geschreven. Een bundel wordt ook wel een geredigeerd boek genoemd. Je ziet vaak dat meerdere wetenschappers een bijdrage hebben geleverd aan de bundel in de vorm van een hoofdstuk in het boek. Zo kunnen zij hun expertise delen.

Hoe verwijs ik naar een cursus?

Bij een onuitgegeven cursus vermeld je dit tussen vierkante haakjes. In plaats van de uitgever vermeld je de naam van de onderwijsinstelling en eventueel de opleiding/het departement. Auteur, A. A. (jaar). Titel van het boek: eventuele ondertitel [Cursus].

Hoe verwijs je naar persoonlijke communicatie?

Als je naar persoonlijke communicatie verwijst in je tekst, zet je de initialen en achternaam van je bron tussen haakjes, samen met de woorden “persoonlijke communicatie”, en de datum waarop je de informatie hebt verkregen. Als het relevant of belangrijk is voor de lezer, kun je het type communicatie specificeren.

Hoe verwijs je naar een wetsartikel?

Voor het verwijzen naar een wetsartikel volgens de APA-stijl raden wij je het volgende aan:

 1. Zoek op wetten.overheid.nl de wet op. Alle wetten zijn daar gepubliceerd.
 2. Ga op zoek naar de citeertitel van de wet.
 3. Zoek datum van de inwerkingtreding van de wet.
 4. Noteer de datum waarop je de wet hebt geraadpleegd.

Hoe verwijs je naar een syllabus?

In de tekst verwijs je kort naar een bron door de naam van de auteur(s) en het publicatiejaar te vermelden. Meestal plaats je de naam van de auteur(s) en het publicatiejaar tussen haakjes, gescheiden door een komma. Wanneer de naam van de auteur(s) in de tekst wordt genoemd, plaats je het jaartal tussen haakjes.

Hoe wordt een literatuurlijst onderaan een publicatie gebruikt bij het verder zoeken naar informatie?

De publicaties worden gerangschikt volgens de volgorde waarin ze in de tekst genoemd worden. Deze werkwijze heeft het nadeel dat lezers die in de literatuurlijst op zoek gaan naar een bepaalde publicatie, niet altijd weten waar die in de tekst wordt besproken. De publicaties worden per hoofdstuk gerangschikt.

INTERNETBRONNEN

 1. Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiejaar of update). Titel van het document of de website. Geraadpleegd op dag maand jaar, adres website.
 2. Voorbeelden: Smeenk, J.(2015). Sagrada Familia Barcelona Barcelonapagina.
 3. Smeenk, J.(z.d.). Een biologie verslag schrijven.

Wat betekent parafraseren en hoe geef je dat aan in de tekst?

Parafraseren is de belangrijkste manier om onderzoeken van anderen te delen die relevant zijn voor je eigen onderzoek. De definitie van parafraseren is andermans idee in je eigen woorden uitdrukken. Het doel is de betekenis van de oorspronkelijke tekst behouden zonder de tekst woordelijk te kopiëren (citeren).

Hoe geef je een quote weer?

Plaats een citaat altijd tussen aanhalingstekens. Laat deze volgen door een verwijzing tussen haakjes (achternaam auteur(s), jaartal, paginanummers(s), of door de auteur(s) in de tekst te noemen.

Is een website of blog citeren?

Een website of blog citeren. Een website zonder auteur citeren. Een online boek citeren. Een forumwebsite citeren. Overige secties weergeven… Secties verbergen… Gerelateerde artikelen. Bronnen. Als je een gewone webpagina, een blog, een boek dat niet in fysieke vorm verschenen is of een forumbericht in APA-stijl wilt citeren,

Wat is de definitieve tekst van citaten?

Citaten omvatten niet meer dan 5% (of de eis van je universiteit) van de definitieve tekst. Alle gebruikte citaten zouden niet effectiever zijn als geparafraseerde tekst. De bronnen van citaten worden op een juiste manier vermeld, volgens de vereiste referentiestijl.

Wat doe je met citeren?

Er zijn duidelijke regels opgesteld voor citeren volgens het APA-format. Zo mag je geen wijzigingen aanbrengen in de tekst, dient de bronvermelding buiten de aanhalingstekens maar binnen de punt te staan en dien je het paginanummer te vermelden (behalve bij een citaat van een website). Correct citeren doe je dus zo:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven