Hoe rond je een 5473 af?

Hoe rond je een 5473 af?

Bij het afronden van getallen, kun je dus de volgende stappen aanhouden:

  1. Ga na waarop je moet afronden.
  2. Kijk naar het eerstvolgende getal/decimaal.
  3. Bij een getal van 4 of lager rond je af naar beneden. Bij een getal van 5 of hoger rond je af naar boven.

Hoe rond je goed af?

Bij het afronden kijk je naar het tweede getal achter de komma en kijk je of deze 5 of hoger is of lager. Bij 5 of hoger rond je het tweede getal achter de komma naar boven af, bij 4 of lager rond je het getal naar beneden af. Zo wordt 5,24 afgerond op één decimaal 5,2 en 5,25 afgerond op één decimaal 5,3.

Hoe rond je in Excel af naar boven?

De afronden naar boven functie in Excel

  1. Plaats de cursor waar je het eindresultaat wilt bekomen.
  2. Belangrijk is dat je steeds een formule begint met het gelijkheidsteken.
  3. Gebruik de formule =AFRONDEN. NAAR. BOVEN(getal;aantal-decimalen). → Getal: het getal dat je wilt afronden.
  4. Concrete voorbeelden: → =AFRONDEN. NAAR.

Hoe rond je af op 10den?

Je legt uit dat je een kommagetal af kunt ronden op tienden, door te kijken naar het cijfer dat achter de tienden staat, het aantal honderdsten. Dit is het tweede cijfer achter de komma. Is het cijfer lager dan 5, dan blijft het aantal tienden hetzelfde. Is het cijfer 5 of hoger, dan komt er 1 tiende bij.

Hoe moet je afronden op een heel getal?

Afronden op een heel getal betekent geen cijfers meer achter de komma.

  1. 8,7 wordt 9 want een 7 (= het eerste cijfer dat je niet meer laat staan) betekent het cijfer ervoor met 1 ophogen.
  2. 6,45 wordt 6 want een 4 (= het eerste cijfer dat je niet meer laat staan) betekent dat er niets verandert aan het cijfer ervoor.

Hoe rond je minuten af?

indien bij het af te ronden getal het cijfer direct na het relevante cijfer een 0, 1, 2, 3 of 4 is, blijft het relevante cijfer zoals het is; indien bij het af te ronden getal het cijfer direct na het relevante cijfer een 5, 6, 7, 8 of 9 is, wordt het relevante cijfer met 1 verhoogd.

Hoe rond je af op hele miljoenen?

Als je af moet ronden op miljoenen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het miljoen. Dat getal is een 3. Bij het afronden gelden altijd deze regels: Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.

Hoe wordt 5 45 afgerond?

Gemiddeld 5,45. Het eerste getal na de komma is een 4 en derhalve moet er naar beneden worden afgerond. Dit is voorgeschreven in artikel 47 lid 3 van het Eindexamenbesluit VO.

Hoe rond je af op 1 decimaal Excel?

Met behulp van een knop: Selecteer de cellen die u wilt opmaken. Klik op het tabblad Start op Decimaal verhogen of Decimaal verlagen om na het decimaalteken meer of minder cijfers weer te geven.

Waarom rond Excel bedragen af?

In Excel staat het getal dat in een cel wordt weergegeven, los van het getal dat in de cel is opgeslagen. Als u wilt voorkomen dat getallen als afgerond worden weergegeven, kunt u het aantal decimalen voor dat getal vergroten of de kolombreedte vergroten. …

Hoe rond je af op hondersten?

Wanneer rond je een getal af naar beneden? Je legt uit dat je een kommagetal af kunt ronden op honderdsten, door te kijken naar het cijfer dat achter de honderdsten staat, het aantal duizendsten. Dit is het derde cijfer achter de komma. Is het cijfer lager dan 5, dan blijft het aantal honderdsten hetzelfde.

Wat is afronden op een tiental?

Stel je moet het getal 465 afronden op tientallen. Als je af moet ronden op tientallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het tiental. Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden. Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven