Hoe schrijf ik een herinneringsbrief?

Hoe schrijf ik een herinneringsbrief?

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag binnen [aantal] dagen, over te maken op onze rekening [nummer] onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer. Wij verzoeken u derhalve om binnen [aantal] dagen na dagtekening van deze herinnering het openstaande factuurbedrag op onze rekening [nummer] te voldoen.

Hoe stuur je een factuur herinnering?

Zorg ervoor dat je op een betalingsherinnering altijd de volgende gegevens vermeldt:

 1. Het factuurnummer van de openstaande factuur.
 2. De vervaldatum van de fatuur.
 3. Het openstaande factuurbedrag.
 4. De nieuwe betaaltermijn.
 5. Het IBAN-nummer waarnaar je klant het bedrag kan overmaken.

Hoe schrijf ik een aanmaning?

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, over te maken op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer. Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Waar moet een herinnering aan voldoen?

Sinds 1 juli 2012 zijn er een aantal nieuwe eisen waar een herinnering of aanmaning aan moet voldoen. Consumenten moeten na het verstrijken van een betalingstermijn minimaal één schriftelijke aanmaning hebben ontvangen en minimaal 14 dagen de tijd krijgen om de factuur alsnog te betalen.

Wat staat er in een betalingsherinnering?

Een betalingsherinnering dient ertoe om uw debiteur te attenderen op de ontstane betalingsachterstand. Verder wordt de debiteur verzocht om de factuur alsnog te betalen op korte termijn. Een betalingsherinnering betreft een vriendelijke herinnering dat de betalingstermijn van een of meerdere facturen is verstreken.

Wat is een eerste aanmaning?

Een aanmaning of betalingsherinnering is een brief waarin de schrijver verzoekt om betaling van een nog openstaande factuur. Een eerste aanmaning is dan ook vaak een vriendelijk schrijven waarin verzocht wordt alsnog de rekening te voldoen.

Is een herinnering sturen verplicht?

Aanmaning sturen aan de consument Wanneer een particuliere klant verzuimt om zijn factuur te betalen bent u verplicht om tenminste één herinnering te sturen, waarin u uw klant 14 dagen de tijd geeft om alsnog te betalen. Pas als er na deze 14 dagen nog niet is betaald, kunt u een incassobureau inschakelen.

Hoe vaak moet je een herinnering sturen?

De schuldeiser moet minimaal 1 betalingsherinnering (aanmaning) sturen, voordat hij incassokosten bij u in rekening mag brengen. U krijgt 14 dagen de tijd om de rekening alsnog te betalen. Doet u dat niet, dan moet u naast de rekening ook incassokosten betalen.

Wat moet er in een aanmaning staan?

Dit moet er in een aanmaning staan

 • De verschuldigde hoofdsom (verstuur bij voorkeur de factuur mee in de bijlage);
 • Sommatie tot betaling, uiterlijk 16 dagen na ontvangst van de aanmaning;
 • De exacte incassokosten die in rekening worden gebracht na het verstrijken van de betalingstermijn;

Wat is een aanmaningsbrief?

Een aanmaning is een brief waarin de crediteur (de schuldeiser) de debiteur (de schuldenaar) verzoekt om de nog openstaande factuur te betalen. Een aanmaning wordt verstuurd als de betalingstermijn van de factuur is verstreken. Op dit moment is de schuldenaar in verzuim.

Hoeveel herinneringen sturen voor incasso?

Is het verplicht om een herinnering te sturen?

Wanneer een particuliere klant verzuimt om zijn factuur te betalen bent u verplicht om tenminste één herinnering te sturen, waarin u uw klant 14 dagen de tijd geeft om alsnog te betalen. Incassokosten voor particulieren zijn volgens de WIK (Wet Incassokosten) altijd een bepaald percentage van het factuurbedrag.

Hoe stuur je een rappel?

Wanneer een aanmaning versturen?

 1. Start met een vriendelijke betalingsherinnering per gewone (niet-aangetekende) brief op vervaldatum van de onbetaalde factuur.
 2. Wanneer de late betaler niet reageert, stuurt u twee weken later een tweede aanmaning die harder van toon is.

Wat moet er in een herinnering staan?

Betalingsherinnering versturen: Wat moet erin?

 • het factuurnummer.
 • de factuurdatum.
 • het te betalen bedrag.
 • het klant- of ordernummer.

Waar moet een aanmaning aan voldoen?

Een aanmaning moet aan een aantal regels voldoen: de termijn van de betaling van een factuur dient te zijn verstreken. na een eerste aanmaning moet de debiteur minimaal veertien dagen de tijd krijgen om de betaling alsnog te voldoen, in deze veertien dagen mogen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Hoe ziet een herinnering eruit?

Voor een herinnering gelden geen vormvereisten. Een schriftelijke betalingsherinnering per brief is gebruikelijk, maar mondeling of telefonisch herinneren kan ook. Ook een betalingsherinnering per e-mail is rechtsgeldig.

Wat is een ontvangstbevestiging?

Met een ontvangstbevestiging wordt de aflevering van uw e-mailbericht in het postvak van de geadresseerde bevestigd, maar niet of de geadresseerde het bericht heeft gezien of gelezen. Met een leesbevestiging wordt bevestigd dat uw bericht is geopend. In Outlook kan de ontvanger van het bericht weigeren om Lees bevestigingen te verzenden.

Wat zijn de betalingscondities van een opdracht?

Voorbeeld met betalingstermijnen: In de betalingscondities neem je bijvoorbeeld de volgende betalingstermijnen mee, afhankelijk van de grootte en duur van de uitvoering van de opdracht: 1: 30% bij de opdracht; 2: 30% bij het gereedkomen van 50% van de werkzaamheden; 3: 40% binnen 30 dagen na oplevering.

Wat zijn de betalingscondities op een factuur?

De betalingscondities met betalingsvoorwaarden vermelden op een factuur is niet verplicht maar zeker geen onbelangrijke factor. Betaalcondities kunnen aangeven hoe de betaling gedaan moeten worden, binnen welke termijn en onder welke voorwaarden. Indien je dit goed opstelt en duidelijk vermeld, krijg je jouw factuur sneller betaald.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven