Hoe schrijf ik situatie?

Hoe schrijf ik situatie?

de situatie situaties (meerv.) Voorbeelden: `de politieke situatie in een land`, `Er ontstond een gevaarlijke situatie toen de auto door rood reed.

Wat betekent gevaarlijke situatie?

Een onveilige situatie is een situatie waarin gewerkt wordt zonder dat aan de voorwaarden voor veilig werken is voldaan en die tot een ongeval kan leiden.

Wat is een ander woord voor toestand?

affaire, bedoening, constellatie, context, gelegenheid, gesteldheid, omstandigheid, staat, stand, stand van zaken, tafereel, toestand. geval (zn) : aangelegenheid, affaire, case, casus, gebeurtenis, historie, kwestie, omstandigheid, situatie, toestand, toeval, voorval, zaak.

Wat is een situatie schets?

Het begrip situatieschets heeft 3 verschillende betekenissen: 1) situatietekening. schematisch getekend plan dat zekere ligging of de onderlinge posities van zaken of personen weergeeft; situatietekening. 2) typerende beschrijving van een situatie.

Wat is het verschil tussen een ongeval en een onveilige situatie?

Een bijna ongeval is een gevaarlijke situatie of gebeurtenis die wordt gekenmerkt door het simpele feit dat er nog net niets ernstigs is gebeurd. Om een (al dan niet ernstig) ongeval te voorkomen is het een morele verplichting van alle medewerkers een bijna ongeval te melden.

Wat is onveilige handeling?

Onveilig handelen of onveilig werken is het uitvoeren van werkzaamheden waarbij men bewust of onbewust de veiligheidsinstructies niet naleeft en daarmee gevaar voor mens, dier en materieel veroorzaakt.

Hoe wordt een wanordelijke toestand ook wel genoemd?

Ordeloos = 1) Anarchistisch 2) Chaotisch 3) Ongeordend 4) Ongeregeld 5) Ongesystematiseerd 6) Onordelijk 7) Onregelmatig 8) Regelloos 9) Rommelig 10) Slordig 11) Tuchteloos 12) Verward 13) Verwilderd 14) Wanorde 15) Wanordelijk…

Wat zijn erbarmelijke omstandigheden?

erbarmelijk (bn): abominabel, armoedig, armzalig, beklagenswaardig, beroerd, deerniswekkend, deplorabel, droevig, ellendig, ergerlijk, gebrekkig, hinderlijk, jammerlijk, lamentabel, meelijwekkend, prullig, schrijnend, slecht, treurig, verschrikkelijk.

Wat is een situatietekening?

Een situatietekening is een tekening van een terrein met daarop aanwezige bebouwing. Hierbij wordt duidelijk hoe en waar gebouwen op de kavel staan. Ook aangelegen delen zoals de wegen, sloten en aanliggende bebouwing worden hierbij verwerkt.

Hoeveel procent van de ongevallen wordt veroorzaakt door een onveilige situatie?

IJsberg. In Nederland werken ongeveer twee miljoen mensen in gevaarlijke beroepen. De 25 procent bedrijfsongevallen uit het CNV-onderzoek zijn omgerekend een half miljoen mensen.

Wat betekent bijna ongeval?

Wat is een voorbeeld van een onveilige situatie?

Haast hebben, spullen laten slingeren, een stoel pakken in plaats van een trapje, maar ook versuft zijn door medicijngebruik: het zijn allemaal voorbeelden van situaties en gedrag met een groot risico op vallen; Veroudering.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven