Hoe schrijf je een brief aan een professor?

Hoe schrijf je een brief aan een professor?

Begin met de juiste aanspreking Bij communicatie met een docent, assistent of administratief personeel gebruik je het beste een formele aanspreking zoals ‘Geachte professor’, ‘Geachte mevrouw’ of ‘Geachte heer ‘.

Hoe schrijf je een brief aan een huisarts?

7. Academische titulatuur Top

titel, graad of functie titulatuur in de adressering
doctor (dr.) De weledelzeergeleerde heer/vrouwe
meester (in de rechten) (mr.) De weledelgestrenge heer/vrouwe
ingenieur (ir.) De weledelgestrenge heer/vrouwe
doctorandus (drs.) De weledelgeleerde heer/vrouwe

Hoe schrijf je een brief aan de rechter?

In officiële processtukken, zoals pleitnota’s, spreken we de rechter aan met zijn officiële titel. Dat is ‘Edelachtbare’. Dat is de aanspreektitel voor rechters van de ‘gewone’ rechtbank.

Hoe spreek je de burgemeester aan in een brief?

Titulatuur

Titel Aanschrijfvorm
barones de hoogwelgeboren vrouwe
burgemeester (grote stad, provinciale hoofdstad) de hoogedelachtbare heer/vrouwe
burgemeester grote stad de hoogedelachtbare heer/vrouwe
burgemeester (kleine gemeente) de weledelgestrenge heer/vrouwe

Hoe schrijf je een professor doctor aan?

Als aanschrijftitel gebruiken we professor (net als doctor, meester, ingenieur en emeritus) nooit voluit: we korten het woord altijd af tot prof. Een universitaire titel als prof. staat immer voor een academische titel als dr., mr., ir. Naar goed gebruik wordt de afkorting prof.

Hoe schrijf je beste mevrouw?

Als u de naam en het geslacht van de geadresseerde weet, is de beste aanhef in een zakelijke brief of e-mail Geachte heer + de achternaam of Geachte mevrouw + de achternaam. Als u het geslacht niet weet, is onder meer Geachte heer of mevrouw + de achternaam gebruikelijk.

Hoe schrijf je huisarts aan?

Een dokter is niet per se ook doctor: een arts kán een doctorstitel hebben (als hij of zij gepromoveerd is), maar dat is lang niet altijd het geval. Artsen worden dus niet standaard aangeschreven met dr. Er kan wel arts of bijvoorbeeld huisarts áchter de naam worden gezet: mevrouw S. Westenburg, huisarts.

Hoe spreek je een vrouwelijke arts aan?

Hoogleraar (titel: prof.): De hooggeleerde heer/vrouwe. Aanspraak: professor. Arts (titel: drs. met achter naam Arts): De weledelgeleerde heer/vrouwe (tenzij gepromoveerd, zie doctor).

Hoe begin je een brief aan de rechter?

In officiële processtukken, zoals pleitnota’s, spreken we de rechter aan met zijn officiële titel. Dat is ‘Edelachtbare’. Dat is de aanspreektitel voor rechters van de ‘gewone’ rechtbank. In hoger beroep procedeert men in civiele zaken bij het Gerechtshof.

Hoe schrijf je een goede klachtenbrief?

Schrijven van een klachtenbrief

  1. Geef in de eerste paar zinnen aan waar je klacht over gaat.
  2. Blijf zakelijk en concreet.
  3. Vraag om een schriftelijke reactie binnen een redelijke termijn van maximaal zes weken.
  4. Vergeet niet de datum en je adres, telefoonnummer (s) en e-mailadres te melden.

Hoe spreek je de rector aan?

Mijnheer en mevrouw worden in België soms door de functie van de aangesprokene gevolgd: mevrouw/mijnheer de minister (de rector, de consul-generaal, de ambassadeur, de secretaris-generaal, de burgemeester, de griffier, de rechter, de voorzitter, de secretaris, de directeur, de Vlaams volksvertegenwoordiger enzovoort).

Hoe spreek je een advocaat aan in een brief?

Om een advocaat in zijn of haar functie aan te spreken, gebruiken we de aanspreektitel meester, meestal in combinatie met de familienaam. Ook in de aanhef van een brief of e-mail wordt meester geschreven, zonder het bijvoeglijk naamwoord geachte. Meester wordt als mr. afgekort.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven