Hoe schrijf je een goede conclusie verslag?

Hoe schrijf je een goede conclusie verslag?

De conclusie begint met een samenvatting van de hoofdvraag of probleemstelling. Vervolgens leg je de conclusies en bevindingen uit die je in je scriptie hebt beschreven. Tenslotte beantwoord je de hoofdvraag en leg je uit door hoe je tot deze conclusie bent gekomen.

Hoe moet je een scriptie schrijven?

Je moet een opdrachtgever kiezen, een onderwerp kiezen, de probleemoriëntatie maken, de hoofdvraag en deelvragen opstellen en je onderzoeksopzet vormgeven. Dit vooronderzoek is erg belangrijk als je een goede scriptie wilt schrijven. Deze vijf stappen beschrijf je in een plan van aanpak (ook PvA genoemd).

Hoe schrijf je conclusies en aanbevelingen?

In de conclusie beantwoord je de onderzoeksvraag en baseer je je op je onderzoeksresultaten. In je aanbevelingen daarentegen baseer je concrete oplossingen voor het onderzochte probleem op je conclusie, zodat je opdrachtgever nieuwe doelen kan stellen. Deze aanbevelingen sluiten daarmee aan op je onderzoek.

Wat schrijf je in resultaten scriptie?

Als je onderzoek is uitgevoerd en je analyses zijn gedaan, kun je het resultatenhoofdstuk van je scriptie schrijven. Hierin komen de belangrijkste resultaten van je onderzoek naar voren en worden deelvragen beantwoord of deelhypothesen bevestigd of ontkracht.

Hoe schrijf je een conclusie van een werkstuk?

Je profielwerkstuk sluit je af met een conclusie. In de conclusie beantwoord je de onderzoeksvraag op basis van de resultaten van je onderzoek. In de conclusie mag nooit nieuwe informatie gepresenteerd worden. Daarnaast mag je in de conclusie alleen puur observeren en nog niet interpreteren.

Wat is een ander woord voor conclusie?

Synoniemen: besluit, slotsom, gevolgtrekking.

Wat moet er in de inleiding van een scriptie?

Onderdelen van de inleiding

 • Aanleiding.
 • Afbakening thema.
 • Organisatieomschrijving (indien van toepassing)
 • Stand van zaken binnen de wetenschap.
 • Theoretische en praktische relevantie van het onderzoek.
 • Probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen.
 • Korte beschrijving van de onderzoeksopzet.
 • Leeswijzer.

Waar moet een scriptie aan voldoen?

Toch bevat een goed afstudeeronderzoek altijd dezelfde vaste elementen, dit zijn: een voorblad, voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave, inleiding, theoretisch kader, onderzoeksmethoden, resultaten, conclusie, discussie, aanbevelingen, literatuur- en of jurisprudentielijsten en tenslotte de bijlagen.

Hoe schrijf je een conclusie Scribbr?

Checklist: Conclusie

 1. De onderzoeksvragen zijn beantwoord.
 2. Er is een antwoord geformuleerd voor de hoofdvraag/probleemstelling.
 3. De hypothesen zijn bevestigd of ontkracht.
 4. De conclusie is in de juiste werkwoordstijden geschreven.
 5. Er staan geen eigen interpretaties in de conclusie.
 6. Er wordt geen nieuwe informatie gegeven.

Hoe schrijf je een aanbeveling voorbeeld?

In 5 stappen een LinkedIn aanbeveling schrijven

 1. Begin met een pakkende eerste zin.
 2. Beschrijf jullie relatie.
 3. Deel duidelijk de competenties.
 4. Voeg wat persoonlijkheid toe.
 5. Eindig uw aanbeveling sterk.

Wat schrijf je in de aanbeveling?

In de aanbevelingen geef je je opdrachtgever adviezen over het vraagstuk dat je hebt onderzocht. Je beschrijft welke concrete oplossingen mogelijk zijn op de korte en/of lange termijn en van welke maatregelen jij denkt dat ze genomen moeten worden op basis van je onderzoek.

Wat moet er in de conclusie staan?

In de conclusie geef je een samenvatting van je onderzoek en beantwoord je de onderzoeksvragen die centraal stonden in je scriptie. Een conclusie is meestal beschrijvend en observerend. De verklaring en interpretatie van de resultaten van je onderzoek komt pas aan de orde in de discussie.

Hoe schrijf je een goede aanbeveling scriptie?

Een goede aanbeveling:

 • is voorgekomen op basis van de analyse van de resultaten en de conclusie;
 • draagt bij aan de oplossing van het probleem waar onderzoek naar gedaan wordt;
 • is helder en concreet geformuleerd;
 • maakt duidelijk wat de actie moet opleveren;
 • dient uitvoerbaar te zijn (denk aan budget en tijd);

Hoe schrijf je een discussie in een verslag?

In de discussie beschrijf je kort de belangrijkste resultaten, hoe ze gerelateerd zijn aan eerdere bevindingen en wat de resultaten betekenen voor de onderzoeksvraag uit de inleiding (wat is je conclusie?). Hoe verhouden de resultaten zich tot de probleemstelling van je scriptie?

Hoe schrijf je een goede aanbeveling op LinkedIn?

Zo schrijf je een goede aanbeveling voor LinkedIn

 • Houd het kort, maar krachtig.
 • Benoem prestaties, werkstijl en houding.
 • Wacht op goedkeuring van de ontvanger.
 • Post je aanbeveling.

Hoe schrijf je een goed advies?

Schrijf je adviesrapport in een zakelijke stijl en wees vooral kort, bondig, actief, specifiek en duidelijk. Zorg ervoor dat opdrachtgevers en managers die jouw rapport snel doorlezen je advies eenvoudig begrijpen en inzien waarom dit advies goed is. Gebruik daarom opsommingslijsten en vermijd te lange zinnen.

Hoe schrijf je een conclusie PWS?

Wat moet er allemaal in een besluit?

Maak het besluit concreet – vermijd algemeenheden In te stemmen met het businessplan. Kennis te nemen van de eindrapportage. De kadernota vast te stellen. De uitgangspunten voor het Watergebiedsplan vast te stellen.

Hoe lang moet een aanbeveling zijn?

Het zijn als het ware actiepunten. De aanbevelingen hebben geen verantwoording nodig, omdat die afgeleid moeten zijn uit het verrichte onderzoek. Dus hou ze lekker bondig (maximaal twee pagina’s).

Wat zet je in een discussie scriptie?

In de discussie van je scriptie ga je in op de conclusies van je onderzoek door je resultaten te interpreteren, deze te koppelen aan je verwachtingen, de beperkingen en eventuele implicaties van je onderzoek te bespreken en suggesties te doen voor vervolgonderzoek.

Checklist: Conclusie

 • De onderzoeksvragen zijn beantwoord.
 • Er is een antwoord geformuleerd voor de hoofdvraag/probleemstelling.
 • De hypothesen zijn bevestigd of ontkracht.
 • De conclusie is in de juiste werkwoordstijden geschreven.
 • Er staan geen eigen interpretaties in de conclusie.
 • Er wordt geen nieuwe informatie gegeven.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven