Hoe schrijf je getallen in Engels?

Hoe schrijf je getallen in Engels?

Getallen in het Engels

Getal Hoofdtelwoord Rangtelwoord
100 one hundred hundredth
500 five hundred five hundredth
1,000 one thousand thousandth
1,500 one thousand five hundred, or fifteen hundred one thousand five hundredth

Hoe schrijf je getallen voluit in het Engels?

2 Als je getallen voluit schrijft, schrijf je alle woorden los. Alleen tussen de tientallen en eenheden komt altijd een streepje. 3 In het Engels wordt een komma gebruikt om duizendtallen aan te geven » 1,500. 4 Een ander verschil met het Nederlands is dat je voor honderd, duizend, miljoen, etc.

Hoe schrijf je getallen in het Duits?

Hoofdtelwoorden: de basisregels De Duitse tientallen worden gevormd via de regel: ‘cijfer + zig’. De getallen tussen 10 en 20 worden gevormd via de regel: ‘cijfer + zehn’. Alle getallen hoger dan 20 worden gevormd via de regel: ‘Cijfer + und + tiental’.

Hoe tel je van 1 tot 10 in het Frans?

Getal Getal in het Frans
7 sept
8 huit
9 neuf
10 dix

Hoe schrijf je 55 in Engels?

Engelse Getallen 1 – 100

51 fifty-one
52 fifty-two
53 fifty-three
54 fifty-four
55 fifty-five

Welke getallen uitschrijven Engels?

Getallen onder de twintig, tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot en met twaalfduizend worden in de meeste gevallen uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de woorden ‘miljoen’, ‘miljard’ en de bijbehorende rangtelwoorden (miljoenste, miljardste).

Welke getallen voluit schrijven?

Er is geen harde regel voor het schrijven van getallen in cijfers of letters. De vuistregel is dat we in lopende tekst de getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters schrijven.

Wat is een Rangtelwoord?

Een rangtelwoord (ook: ordinale, mv: ordinalia) is een woord (telwoord) dat een rangvolgorde in een rij weergeeft. Een rangtelwoord wordt gevormd door -de of -ste achter een hoofdtelwoord te plakken. Uitzonderingen hierop zijn: een – eerste.

Hoe schrijf je een woord?

Is het ‘de schrijfwijze’ of ‘het schrijfwijze’? Het is ‘de schrijfwijze’, want schrijfwijze is mannelijk en vrouwelijk. Als je het aanwijst is het ‘die schrijfwijze’.

Hoe werken de cijfers in Duitsland?

De cijfers lopen daar niet van één tot tien , maar van zes tot één. Een zes is dus het allerlaagste cijfer dat je in Duitsland kunt halen, vergelijkbaar met een Nederlandse één, twee of drie. In de laatste twee jaar van het voortgezet onderwijs krijg je in plaats van cijfers, punten van één tot vijftien.

Hoe tel je in Frans?

Je telt alleen door, dus 70 wordt in het Frans “soixante-dix” of zestig-tien. Als je vervolgens verder telt, dan wordt het “soixante et onze”, “soixante-douze” enzovoort. 80 is in het Frans “quatre-vingt(s)” (letterlijk betekent dat “vier keer twintig”. Ook hier tel je als je bij de negentig bent door.

Hoe tel je in het Italiaans tot 10?

Tellen in het Italiaans tot 20

1 uno [OO-noh]
8 otto [OHT-toh]
9 nove [NOH-veh]
10 dieci [dee-EH-chee]
11 undici [OON-dee-chee]

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven