Hoe schrijf je kommagetallen voluit?

Hoe schrijf je kommagetallen voluit?

Een kommagetal is een gebroken getal. Voor de komma staan de helen en na de komma volgen de decimalen. Vandaar dat een kommagetal ook wel een decimaal getal wordt genoemd. De deling 6 : 4 = 1 levert een rest van 2 op.

Hoe schrijf je zevenhonderdste?

zevenhonderdste – Rangtelwoord 1. nummer zevenhonderd in een rij 2. gedeeld door zevenhonderd Woordherkomst Afgeleid van het hoofdtelwoord zevenhonderd met het achtervoegsel -ste.

Hoe spreek je decimalen uit?

Het beste antwoord Als het goed is, heb je geleerd, dat je 1,2 uitspreekt als een en twee-tiende. 2,34 spreek je uit als twee en vierendertig-honderdste. 5,3248 spreek je dan officieel uit als: vijf en drieduizendtweehonderdachtenveertig-tienduizendste.

Hoe schrijf je een honderdste in cijfers?

Elk stukje van 0,01 is een honderdste en staan op de tweede plek achter de komma. Een honderdste zoals dat van 0,01 naar 0,02 kun je ook weer in 10 stukjes verdelen. Elk stukje van 0,001 is een duizendste en staan op de derde plek achter de komma. Hoe verder het cijfer achter de komma staat, hoe minder het waard is.

Hoe schrijf je een getal voluit?

Getallen boven de twintig schrijf je in cijfers, dus: drie, acht, achtste, 21. De tientallen tot honderd schrijf je echter ook voluit: dertig, vijftig, 110, tachtigste. En ook honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot twaalfduizend schrijf je voluit: driehonderd, zesduizend, 15 duizend.

Hoe schrijf je getallen in een tekst?

De vuistregel is dat we in lopende tekst de getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters schrijven. De andere getallen schrijven we doorgaans in cijfers. Bij miljoen en miljard zijn combinaties van cijfers en woorden mogelijk.

Hoe schrijf je vijfenzestig honderdsten?

Schrijf het woord als kommagetal

HD = honderdduizendtallen
E = eenheden
, = komma
t = tienden
h = honderdsten

Hoe schrijf je honderd miljoen?

Als je getallen in letters schrijft, heet dat een telwoord. Telwoorden schrijf je zo veel mogelijk aan elkaar. Maar na duizend komt een spatie, en de getallen miljoen, miljard, biljoen, biljard enzovoort, schrijf je altijd als aparte woorden.

Hoe spreek je 0 01 uit?

Het kommagetal 0,001 wordt ook wel uitgesproken als een duizendsten. Het past 1000 keer in 1,0. Dat laat je zien op de getallenlijn en met MAB-materiaal. Vertel dat je 0,011 uitspreekt als 11 duizendsten en 0,026 als 26 duizendsten.

Hoe schrijf je in cijfers twee tiende?

Schrijf het woord als kommagetal

HD = honderdduizendtallen
, = komma
t = tienden
h = honderdsten
d = duizendsten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven