Hoe staat een school aangeschreven?

Hoe staat een school aangeschreven?

Oordeel van de inspectie De Inspectie van het Onderwijs controleert alle scholen in Nederland en geeft ze een beoordeling die varieert van zeer zwak tot voldoende (hoger kan niet). Ook de kwaliteit van alle andere scholen kun je opzoeken. Staat er ‘basistoezicht’ achter, dan is de school voldoende bevonden.

Waar kan ik mijn Schoolweging vinden?

Het CBS publiceert de schoolweging elk jaar rond begin maart, bij de berekening gaat het CBS uit van de gegevens van alle leerlingen op de school op peildatum 1 oktober.

Waar controleert de Inspectie van onderwijs op?

In ons toezicht onderzoeken we of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen en opleidingen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom begint en eindigt ons toezicht bij hen.

Wat is basiskwaliteit onderwijs?

Zoals hierboven aangegeven verwijst dit naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs. Scholen die onder het basisarrangement van de inspectie van het onderwijs vallen, hebben hun basiskwaliteit op orde.

Wat is onze Schoolweging?

De schoolweging gebruiken wij als we de leerresultaten van scholen in het basisonderwijs beoordelen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken: het opleidingsniveau van de ouders. het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school.

Wat is de Schoolweging?

De schoolweging is het (ongewogen) gemiddelde van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende schoolweging voor de schooljaren 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020. We hanteren de gemiddelde schoolweging als we naar de leerresultaten van de schooljaren 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020 kijken.

Hoe presteert mijn basisschool?

Op de website scholenopdekaart.nl vindt u uitgebreide informatie over basisscholen en middelbare scholen. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het schooladvies en de plaatsing in het vervolgonderwijs, het aantal leerlingen van de school en hoe ouders de school waarderen.

Wat doet de inspectie van onderwijs?

De Onderwijsinspectie ziet namens het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toe op de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsinspectie betrekt ook signalen van ouders bij hun onderzoeken. Binnen de Onderwijsinspectie zijn ook speciale vertrouwensinspecteurs werkzaam.

Waarom inspectie onderwijs?

De Inspectie van het Onderwijs waarborgt dat scholen ten minste onderwijs bieden dat voldoet aan de basiskwaliteit. VOICE-OVER: En de inspectie stimuleert besturen en scholen om te blijven werken aan nog beter onderwijs.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven