Hoe ver reikt diplomatieke onschendbaarheid?

Hoe ver reikt diplomatieke onschendbaarheid?

Diplomaten zelf kunnen geen afstand doen van hun immuniteit, tenzij in het geval van afvalligheid (defection). Anderzijds kan de zendstaat beslissen om zelf de diplomaat te vervolgen.

Waarom zijn er diplomaten?

De basis van de diplomatie is het overleg tussen twee of meer groepen over zaken die men wil regelen. Bekende voorbeelden hiervan zijn het vredesoverleg tussen de twee landen die in oorlog zijn, handelsovereenkomsten tussen twee of meer landen, en ontwapeningsbesprekingen.

Wat is diplomatieke bescherming?

Van diplomatieke bescherming is sprake indien een staat een klacht indient tegen een andere staat over de behandeling van zijn nationale onderdaan. Dit kan gaan om natuurlijke personen en om rechtspersonen.

Wat is een zendstaat?

regelt de juridische rechten en plichten van de staat die diplomaten uitzendt (zendstaat) en van de ontvangende staat (ontvangststaat), met als kern de bescherming van de personen die belast zijn met de uitvoering van de diplomatieke taken buiten het grondgebied van de eigen staat (diplomatieke immuniteit en …

Welke studies om diplomaat te worden?

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Diplomatiek vertegenwoordiger te worden?

  • Handelswetenschappen (Academische bachelor – HO )
  • International Affairs (E) (Academische bachelor – HO )
  • Bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid (Master – HO )
  • EU-studies (Master – HO )

Wat is het hoofddoel van diplomatieke bescherming?

Diplomatieke bescherming omvat de juridische acties die staten ondernemen ten behoeve van onderdanen of rechtspersonen wier rechten door buitenlandse staten geschonden zijn. De regels van diplomatieke bescherming worden vooral bepaald door het internationale gewoonterecht.

Wat is een consulaire?

Een consulaat, of consulaire post, vertegenwoordigt een land bij de bevolking van een ander land. Een land kan, naast een ambassade, een of meer consulaten in een land hebben, bijvoorbeeld in belangrijke handels- of havensteden. Grote consulaten worden soms tot consulaat-generaal benoemd.

Kunnen diplomaten strafrechtelijk worden vervolgd?

Diplomaten die in het buitenland hun land vertegenwoordigen, zijn onschendbaar. Het gastland kan buitenlandse diplomaten niet vervolgen of aanhouden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven