Hoe weet ik of er een patent op zit?

Hoe weet ik of er een patent op zit?

Of wilt u weten of een octrooi (nog) rechtsgeldig is of wie de eigenaar is? Dan is het zeker de moeite waard om een kijkje te nemen in een octrooidatabase of octrooiregister. De vrij toegankelijke octrooipublicaties zijn een bron van technische informatie.

Welke bedrijven hebben een octrooi?

Bedrijven kunnen octrooien aanvragen vanuit een bedrijfsonderdeel (bijv. een holding) dat zich uitsluitend bezighoudt met de intellectuele eigendomsrechten. andere bedrijfsonderdelen voeren wel een ‘echte’ bedrijfsactiviteit uit, zoals het produceren van machines of het leveren van software aan bedrijven.

Welke informatie kun je uit Octrooidatabanken halen?

De een geeft informatie over de actuele status van octrooien en octrooiaanvragen, zoals de nationale registers en het register van het Europees Octrooibureau. De ander geeft alleen informatie over de inhoud daarvan.

Wat levert een patent op?

Door een octrooi te verkopen, draagt de octrooihouder alle rechten en plichten over op de koper. U hoeft ook niet al uw octrooien op een uitvinding te verkopen: u kunt bijvoorbeeld het Amerikaanse octrooi verkopen en het Nederlandse octrooi zelf houden.

Hoe weet ik waar patent op zit?

Welkom bij Espacenet Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, biedt u hier online toegang tot ruim 130 miljoen octrooipublicaties uit meer dan 90 landen. Hierin kunt u zoeken om te zien of uw vinding nieuw is en u laten inspireren door uitvindingen van anderen.

Heeft patent op?

U kunt uw uitvinding beschermen met een octrooi (ook wel patent genoemd). Met octrooien kunt u een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren.

Waar vind je patenten?

In de databank Espacenet vindt u een groot deel van de wereldwijde octrooidocumenten: ruim 120 miljoen uit meer dan 90 landen. Deze documenten beschrijven de techniek van uitvindingen. Ook vindt u er de namen van uitvinders en bedrijven die octrooi hebben aangevraagd. Espacenet is gratis toegankelijk.

Waar is een patent geldig?

Een octrooi is wereldwijd geldig In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, bestaan er geen wereldoctrooien. Een octrooi (patent) is alleen geldig in het land waar het octrooi verleend is.

Wat betekent patent krijgen op?

Als je een uitvinding hebt gedaan die nieuw is waarbij sprake is van een verrassend element en industriële toepasbaarheid kan je hiervoor octrooi aanvragen volgens de Rijksoctrooiwet. We noemen dit een patentaanvraag of octrooiaanvraag. Hiermee zet je de procedure voor bescherming van jouw uitvinding in gang.

Hoe wordt de waarde van een patent bepaald?

In de inkomstenbenadering wordt gekeken naar toekomstige inkomsten die specifiek aan het intellectuele eigendomsrecht kunnen worden toegerekend. Ook kan berekend worden wat de verwachte inkomsten zonder patent zijn. Daarmee is dus de toegevoegde waarde van dit patent, en dus de waarde van het patent zelf, te berekenen.

Is een patent wereldwijd?

Een wereldwijd patent bestaat niet. Patent moet je per land of, in sommige gevallen, per groep van landen aanvragen. Wel kun je binnen het eerste jaar na een ingediende patentaanvraag de bescherming uitbreiden naar andere landen.

Heeft patent op betekenis?

Wordt ook wel octrooi genoemd. Het is het exclusieve recht op een uitvinding, waarbij het kan gaan om zowel een product als een proces. Voorwaarde voor het verkrijgen van een octrooi is dat het product of proces moet voldoen aan de criteria nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven