Hoe wordt Apollo afgebeeld?

Hoe wordt Apollo afgebeeld?

Zijn attributen waren een pijl en een boog, omdat hij als zonnegod met zijn pijlen ook verderf kon zaaien. Ook wordt hij afgebeeld als god van de muziek met een lauwerkrans en een citer die hij bespeelde met een plectrum.

Wat is de kracht van Apollo?

Apollo – De Griekse Mythologie Apollo is de zoon van Zeus en Leto en de tweelingbroer van Artemis. Apollo is de God van het licht, de muziek, de dichtkunst en de spiritualiteit, ook van de landbouw en de vee kudden.

Hoe is de god Apollo ontstaan?

Apollo is de zoon van Zeus en Leto. Hij is de tweelingbroer van Artemis, de godin van de jacht en de maan. Dat Apollo en Artemis bij elkaar horen kun je zien aan het feit dat Apollo de zonnegod is en Artemis de maangodin. Apollo en Artemis werden geboren op het eiland Delos.

Hoe dachten de Grieken over de goden?

De Grieken geloofden dat er veel verschillende goden en andere mythische wezens bestonden, waarvan de meeste halfgoden waren. Zij waren dus polytheïstisch (poly = veel en theos = god) en vereerden een pantheon aan goden en godinnen.

Welke attributen heeft Apollo?

Zijn gewone attributen zijn boog en pijlen, een lauwerkrans, de citer en de lier.

Wat is de Romeinse naam van Apollo?

Maar het was vooral Phoebus Apollo – later vereenzelvigd met Sol Invictus – die als zonnegod door de Romeinen werd vereerd. Hij zou de patroon worden van de Augusteïsche periode, die men ook wel gouden of Apolloneïsche periode noemde.

Wie was de vrouw van Apollo?

Artemis (mythologie)

Artemis
Ἄρτεμις
Verwantschap
Ouders Zeus en Leto
Siblings Apollo

Waar is Apollo de god van?

Apollo was een veelzijdige god, niet alleen van de zon en het licht, maar ook van de herders, met hun kuddes, de waarheid, het goede, het schone, de (dicht)kunst, de muziek, de cultuur, de profetie, medicijnen, de genezing en het recht. Hij zorgde voor orde en rust en hield de rechtspraak in de hand.

Wat is de Griekse naam van Apollon?

Apollo (Oudgrieks: Ἀπόλλων, Apóllôn, of Ἀπέλλων, Apéllôn) was een van de belangrijkste godheden van de Griekse mythologie. Zijn eredienst was van alle goden het wijdst verspreid onder het Griekse volk en genoot het hoogste aanzien. Onder de verlatiniseerde naam Apollo raakte hij bekend in Rome.

Hoe hielden de Grieken de goden tevreden?

De Grieken baden tot hun goden en brachten offers. Dat deden ze om de goden tevreden te houden maar ook als er belangrijke beslissingen genomen moesten worden. Voordat de Grieken bijvoorbeeld oorlog gingen voeren vroegen ze eerst raad (advies) aan de goden. Dat gebeurde meestal via een orakel.

Waar leefden Griekse goden?

Het leven van de goden op de Olympus De Grieken dachten dat hun twaalf goden op de top van de berg Olympus woonden. De Olympus is de hoogste berg van Griekenland. De berg staat symbool voor het onbereikbare. De goden leefden er volgens de Grieken van ambrozijn en nectar.

Waar staat Apollo bekend om?

Apollo – in de Griekse mythologie eigenlijk Apollon geheten – is de god van de zon, muziek, geneeskunde, poëzie en schone kunsten. De god werd geboren uit Zeus en Leto (godin van de duistere nachten). Hij behoort tot de Olympische goden die de berg Olympus als hun woonplaats hebben.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven