Hoe wordt contante waarde berekend?

Hoe wordt contante waarde berekend?

De contante waarde van een rente bereken je door de rente x S te doen. De rente is het gelijkblijvende bedrag dat je elk jaar wilt opnemen of storten met daartussen gelijkblijvende periodes. In dit geval is de rente dus 1000.

Wat is de netto contante waarde?

Bij de netto contante waarde gaat het om de som van alle toekomstige kasstromen. Er wordt dan naar het verschil gekeken tussen de contante waarde van de uitgaande stromen en de contante waarde van de inkomende stromen.

Hoe bereken je de netto actuele waarde?

De netto contante waarde (NCW) bereken je door de contante kosten (huidige waarde van toekomstige kosten) af te trekken van de contante opbrengsten (huidige waarde van toekomstige opbrengsten).

Hoe bereken je contante verkopen?

Bij contante verkopen worden verkochte goederen of diensten direct afgerekend door de klant….Antwoorden:

  1. De omzet in het eerste kwartaal is gelijk aan (27.000 + 33.000 + 36.000) = € 96.000.
  2. De contante ontvangsten in het eerste kwartaal zijn gelijk aan: 0,60 x (27.000 + 33.000 + 36.000) x 1,21 = € 69.696.

Wat is een contante waarde factor?

De contante waarde (of: actuele waarde) is de huidige waarde van een toekomstig bedrag, verrekend met een bepaalde rente over dat bedrag. Via een contante waarde berekening worden de diverse kasstromen op verschillende tijdstippen met behulp van een discontovoet tot één huidige waarde samengebracht.

Wat is contante waarde pensioen?

Het pensioenvermogen van een persoon is de actuele waarde (ook wel contante waarde) van de opgebouwde (jaarlijkse) pensioenaanspraak gesommeerd over de periode vanaf de pensioenleeftijd tot aan overlijden.

Waarom NCW berekenen?

De netto contante waarde van een investering is een manier om te bepalen of een investering rendabel gaat zijn, rekening houdend met de inflatie en de vermogenskostenvoet. Door het berekenen van de netto contante waarde wordt namelijk duidelijk of het rendement van de investering hoger is dan de investering.

Wat zegt NCW?

De Netto Contante Waarde (NCW) ontstaat door de contante kosten (huidige waarde van toekomstige kosten) af te trekken van de contante opbrengsten (huidige waarde van toekomstige opbrengsten).

Waarom bereken je netto contante waarde?

Wat zijn contante verkopen?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is een contante verkoop niet louter een betaling in cash. Het gaat er hier alleen om dat de ontvanger meteen bij de levering tot betalen overgaat, zelfs wanneer je het geld pas later op je rekening krijgt (bv. enkele dagen later bij een betaling met de pinpas).

Wat is de contante waarde van een rente?

De contante waarde van het geld gaat over de waarde van het geld voordat je daar rente over ontvangt. Als je een aantal jaren 5% rente ontvangt over € 1.000 is deze € 1.000 de contante waarde. De eindwaarde van het geld is het geld dat je hebt nadat je daar rente over hebt ontvangen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven