Hoe wordt een erfenis belast?

Hoe wordt een erfenis belast?

Wie een erfenis krijgt, moet meestal erfbelasting betalen. Hoe meer verwantschap er is tussen u en degene van wie u erft, hoe minder belasting u betaalt. De erfgenamen kunnen kiezen of ze samen aangifte doen, of ieder voor zich.

Hoe breng je de belastingaangifte van een overledene in orde?

U kunt uw persoonlijke aangifte online indienen via MyMinfin (Tax-on-web) (externe link). U kunt ook de aangifte op naam van de nalatenschap van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner online indienen via MyMinfin (externe link)> De belastingaangifte voor een overleden persoon indienen (Tax-on-web).

Hoeveel belasting betaal je op een erfenis?

Ik moet erfbelasting betalen – wat is het tarief in 2021?

Waarde erfenis Partner (Pleeg- of stief)kind Kind met een beperking Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 – € 128.750 10% 30%
€ 128.751 en meer 20% 40%

Waarom belasting op erfenis?

Op zich zijn successierechten zinvol: via de fiscus komen ze ten goede aan de hele samenleving. Ze zorgen voor een herverdeling van rijkdom en hebben dus een sociale waarde. Maar wilt u liever zelf bepalen aan wie (en in welke mate) uw nalatenschap ten goede komt, dan kunt u dit best zelf regelen.

Wie moet een aangifte personenbelasting indienen?

Iedere belastingplichtige moet elk jaar het aangifteformulier voor de personenbelasting (belastingbrief) invullen. Deze inkomstenbelasting wordt geïnd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Waar erfenis invullen belastingaangifte?

Als u een erfenis krijgt, hoort dit bij uw vermogen – ook al is deze nog niet onder de erfgenamen verdeeld. Over uw vermogen betaalt u misschien inkomstenbelasting. Lees hoe dat zit. Geef in uw aangifte inkomstenbelasting uw aandeel van de erfenis aan bij uw bezittingen.

Hoe voorkom ik dat ik erfbelasting moet betalen?

Erfenis kinderen en erfbelasting U kunt het betalen van erfbelasting bij het overlijden van de eerste van de beide echtgenoten bij een bepaald vermogen ook geheel voorkomen, door in een nieuw testament elkaar tot enig erfgenaam te benoemen. De langstlevende profiteert zo optimaal van de grote vrijstelling.

Hoeveel belasting betaal je over je kindsdeel?

Is de waarde van uw erfdeel bijvoorbeeld € 50.000, dan moet u erfbelasting betalen over € 50.000 min de vrijstelling, dus over krap € 30.000. De hoofdregel is dat degene die erft de belastingplichtige is. Dus als u een erfenis ontvangt, moet u daarover de belasting betalen.

Hoeveel bedragen de successierechten in Vlaanderen?

Op de eerste schijf van 50.000 euro is het tarief van 3% van toepassing. Op de resterende schijf van 100.000 euro is het tarief van 9% van toepassing. De erfbelasting op het onroerende gedeelte bedragen 1.500 + 9.000 = 10.500 euro. In totaal moet u dus 12.000 euro erfbelasting betalen.

Hoeveel belasting betaal je over het erven van een huis?

Bij een hogere verkrijging bedraagt de heffing 20 procent. Gaat de nalatenschap naar de kleinkinderen? Dan bedraagt de heffing 18 procent en 36 procent. Andere ontvangers van een nalatenschap betalen 30 procent belasting tot 123.248 euro en over het meerdere 40 procent.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven