Hoe zet je in Excel tekst onder elkaar?

Hoe zet je in Excel tekst onder elkaar?

Er zijn twee manieren om meerdere regels in een cel te plaatsen: Een tweede regel kan je maken door aan het einde van de regel een harde regeleinde te plaatsen door de toetscombinatie Alt +Enter. Typ vervolgens de tweede regel. Als je klaar bent druk je op Enter en de tekst wordt in de cel geplaatst.

Hoe krijg ik tekst in Excel?

Tekst in een cel in Excel voor Mac

  1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken.
  2. Klik op het tabblad Start op Tekstterugloop. . De tekst in de cel loopt terug zodat deze binnen de kolombreedte past. Als u de breedte van de kolom wijzigt, wordt de terugloop automatisch aangepast.

Hoe kan ik een nieuwe regel?

Gelukkig kan dat eenvoudig met de sneltoetscombinatie Alt+Enter.

  1. Plaats de muisaanwijzer op de plek in de tekst waar u de nieuwe regel wilt beginnen.
  2. Druk de Alt-toets in en houd deze ingedrukt terwijl u ook de Enter-toets kort indrukt. Laat daarna beide toetsen los.

Wat is een regel in Excel?

Kolommen en rijen Een van de weinige verschillen is dat kolommen het rekenblad verticaal opsplitsen en rijen horizontaal. Ieder kolom en rij krijgt een naam. Bij kolommen zijn dat letters van en bij rijen zijn dat cijfers. In het Excel-scherm zijn die namen boven en links van het rekenblad te zien.

Hoe maak je een opsomming in Excel?

Selecteer een lege cel en klik op het tabblad Invoegen op Symbool. Typ 2022 onder aan het dialoogvenster in het vak Tekencode. Klik vervolgens op Invoegenen Sluiten. Als u nog een opsommingsteken nodig hebt op een nieuwe regel eronder, typt u Alt+Enter en herhaalt u het proces.

Waar is de return toets?

Enter (Return)Bewerken Deze toets is ook meestal redelijk wat groter dan de andere en bevindt zich rechts op het toetsenbord. Je zal op deze toets moeten drukken om een nieuwe lijn te beginnen.

Wat is een rij en een kolom?

De kolommen zijn de hokjes van boven naar onderen. Een tabel bestaat uit rijen en kolommen. Bij een rij gaat het om de horizontale hokjes van links naar rechts. Bij een kolom gaat het om de verticale hokjes van boven naar beneden.

Hoe invoegen in Excel?

Cellen invoegen

  1. Selecteer de cel of het cellenbereik rechts van of boven de locatie waar u extra cellen wilt invoegen.
  2. Houd Control ingedrukt, klik op de geselecteerde cellen en klik vervolgens in het snelmenu op Invoegen.

Welke toets moet je ingedrukt houden als je de Vulgreep gebruikt en getallen met 1 wilt verhogen?

Zo zet u bijvoorbeeld de getallen 1 tot en met 20 snel onder elkaar.

  1. Typ een 1 in een cel en druk op de Enter-toets.
  2. Klik op de cel met deze 1 en klik op zijn vulgreep.
  3. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en sleep de vulgreep omlaag.
  4. Ziet u bijvoorbeeld 20, dan laat u de muisknop los.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven