Hoeveel kilo afval produceren wij per dag?

Hoeveel kilo afval produceren wij per dag?

In Nederland produceren we jaarlijks bijna 490 kilo afval per persoon. Bijna 60 procent daarvan leveren we gescheiden in. Papier en glas staan aan kop: daarvan brengen we zo’n 75 procent naar de papierbak of glasbak.

Hoeveel kilo afval per week?

AMERSFOORT Van lege flessen tot oud papier, aardappelschillen en troep uit de tuin: de gemiddelde Nederlander produceert elke week zo’n 9,5 kilo afval.

Wat valt onder afval?

Wat is afval en wat niet? Volgens artikel 1.1 van de Wet milieubeheer is een afvalstof elke stof of elk voorwerp, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Deze definitie is overgenomen uit de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen.

Hoeveel GFT afval per persoon?

In 2019 zamelden gemeenten gemiddeld 90 kilogram gft-afval per inwoner in. In 2010 was dit nog 76 kilogram per inwoner. In niet-stedelijke gemeenten werd in 2019 gemiddeld 149 kilogram gft-afval per inwoner ingezameld, in zeer sterk stedelijke gemeenten was dit 29 kilogram.

Hoeveel vuilniszakken per week?

Dat ligt er aan ; je hebt mensen die bewust zuinig omgaan met hun afval, dat goed scheiden, de boel goed aanstampen en zo in een kwartaal genoeg hebben aan een vuilniszak per week = 13 zakken.

Wat valt er onder bouwafval?

Bouwafval is afval dat ontstaat tijdens bijvoorbeeld een verbouwing of een sloopklus. Onder deze gemengde afvalstroom vallen veel verschillende soorten producten en materialen, waarvan een groot deel gerecycled kan worden. Bouwafval bestaat voornamelijk uit hout, steen, metaal, plastic, keramiek, en papier en karton.

Wat valt onder bouwpuin?

Onder puin vallen alle steenhoudende materialen afkomstig van gesloopt metselwerk en betonconstructies. Onder schoon puin wordt verstaan verwerkbaar en niet verontreinigd puin, zoals: beton, metselwerk, klinkers, natuursteen, keramisch materiaal, grind, bakstenen en dakpannen.

Hoeveel kilogram huishoudelijk afval produceert een gemiddelde Nederlander?

De jaarlijks geproduceerde hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner ligt sinds 2012 rond de 500 kilo per hoofd van de bevolking.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven