Hoeveel mensen in Nederland hebben een wapenvergunning?

Hoeveel mensen in Nederland hebben een wapenvergunning?

In Nederland zijn ongeveer 70.000 wapenvergunningen afgegeven, grofweg 40.000 daarvan zijn afgegeven aan sportschutters, de resterende 30.000 zijn grotendeels afgegeven aan jagers.

Kan je een wapen kopen in Nederland?

In Nederland geldt een algemeen verbod op het bezit van vuurwapens en munitie. Wil je toch een vuurwapen of munitie bezitten dan is daar een wapenvergunning voor nodig. Voor het mogen hebben van vuurwapens en munitie worden zware eisen gesteld, waarvoor een bijzondere uitzondering kan worden gemaakt.

Hoe kom ik aan een wapen in Nederland?

De politie moet je een vergunning geven om een geweer of munitie te kunnen kopen. Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet je een formulier van 15 pagina’s invullen waar je op aangeeft welk type geweer of pistool je wilt en waarom je dat wilt.

Hoeveel sportschutters zijn er in Nederland?

Totaal 657 37.916 Bron: KNSA, peildatum januari 2019. De meeste sportschutters zijn geruime tijd lid van een schietsportvereniging.

Hoeveel categorieen Wet Wapens en Munitie?

Onderverdeling Wet Wapens en Munitie Het deel ‘wapens’ in de wet is verdeeld in vier categorieën: Categorie I (voornamelijk messen), Categorie II (voornamelijk automatische vuurwapens en explosieven), Categorie III (voornamelijk andere vuurwapens en werpmessen) en Categorie IV (overige).

Kan je zomaar een wapen kopen?

Wapens zijn in nederland verboden en alleen met een wapenvergunning mag je er een kopen en gebruiken alleen op de schietvereniging waar je lid van moet worden. Wapens mogen in het geval van pistolen en geweren alleen gemonteerd meegenomen worden over straat.

Waar komen illegale wapens vandaan?

In Nederland zijn grote aantallen vuurwapens aanwezig, vooral afkomstig uit de Balkanlanden en uit landen van de voormalige Sowjet-Unie. De doorgroei van criminele jeugdgroepen gaat in veel gevallen gepaard met cocaïnehandel waarbij illegale vuurwapens tot de standaard uitrusting van de criminelen behoren.

Wat moet je hebben voor een wapenvergunning?

Voor alle vergunningen geldt: de aanvrager moet een redelijk belang hebben bij het voorhanden hebben van een wapen en er mag geen vrees bestaan voor misbruik. Het redelijk belang houdt in dat u bijvoorbeeld een wapen wil om schietsport te beoefenen, of om historische veldslagen na te spelen.

Welke wapens mag je thuis hebben?

In Nederland mag je geen wapens bezitten en je mag ook geen handelingen met wapens verrichten. Er zijn wel uitzonderingen op dit wapenverbod. De uitzonderingen op het wapenverbod staan in: de Wet wapens en munitie, de Wet natuurbescherming, de Regeling wapens en munitie en de Circulaire wapens en munitie.

Heb je een vergunning nodig voor een loodjesgeweer?

Voor het kopen van een loodjesgeweer hebt u geen vergunning nodig. Het enige dat wij van u nodig hebben is een bewijs dat u 18 jaar of ouder bent. Een kopie van uw identiteitskaart of paspoort kunt u gemakkelijk uploaden tijdens het afrekenen of naderhand naar ons emailen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven