Hoeveel mensen werken in Belgie 2019?

Hoeveel mensen werken in Belgie 2019?

Sire, er zijn 3.989.522 Belgen aan het werk | VRT NWS: nieuws.

Hoeveel procent van de mensen werkt?

Dat is 68,8 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar. Na een recorddaling met 173 duizend in het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal werkenden in de kwartalen daarna weer toe met 149 duizend. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten.

Hoeveel werkende mensen zijn er in Nederland?

In totaal hadden 9 miljoen mensen betaald werk als werknemer of zelfstandige, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat ligt dicht bij het niveau van januari 2020.

Hoeveel procent van de Nederlanders werkt fulltime?

Dat aandeel is in de laatste twintig jaar ook redelijk stabiel gebleven. In Nederland werken jonge, hoogopgeleide vrouwen voornamelijk deeltijd: maar 40 procent heeft een fulltime baan. In andere Europese landen ligt dat gemiddelde een stuk hoger: 80 procent.

Hoeveel mensen werken er in Belgie?

Aan het eind van het tweede kwartaal (= de recentste beschikbare cijfers) waren volgens de Nationale Bank van België afgerond 4.722.400 aan het werk in ons land. Dat waren er ongeveer 23.300 meer dan in het eerste kwartaal en 73.000 meer dan een jaar eerder.

Hoeveel 65+ in Belgie?

België telt 1.860 100-plussers. 1.588 van hen zijn vrouwen. 1.052 Vlamingen zijn ouder dan honderd. Er zijn 2.062.561 65-plussers, en 2.285.581 kinderen.

Hoeveel procent van de mensen werkt thuis?

Dit is hoger dan in de zomer (45%). Het aantal werknemers dat volledig op locatie werkt is derhalve 52% (hetgeen bij benadering neerkomt op circa 3,9 miljoen werknemers). In totaal werkte in november van deze groep werknemers 34,5% van de werknemers uitsluitend thuis en 13,5% deels thuis en deels op locatie.

Hoeveel mensen zijn werkzaam in de zorg?

In Nederland werkten in 2020 circa 1,4 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn.

Hoe groot is de werkende bevolking in Nederland?

De beroepsbevolking kan worden onderverdeeld in de werkzame en werkloze beroepsbevolking. In het tweede kwartaal behoorden 9,0 miljoen mensen tot de werkzame beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking bestond uit 306 duizend personen.

Hoeveel mannen en vrouwen werken fulltime?

Vrouwen hebben minder vaak een voltijdbaan (35 uur per week of meer) dan mannen: 29% tegenover 83%. Iets meer dan de helft van de vrouwen werkt tussen de 20 en de 35 uur per week. Tussen 2007 en 2017 is vooral het aandeel vrouwen met een grote deeltijdbaan (28 tot 35 uur) gegroeid: van 20% naar 25%.

Hoeveel werken Nederlandse vrouwen gemiddeld?

Gemiddelde werkweek van vrouwen toegenomen Bedroeg de gemiddelde arbeidsduur van vrouwen in 2009 nog bijna 27 uur per week, in 2019 was dat opgelopen tot 28,5 uur.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven