Hoeveel moslims zijn er in Nederland?

Hoeveel moslims zijn er in Nederland?

De katholieken vormen de grootste groep met 20 procent van de bevolking, gevolgd door de protestanten (15 procent) en de moslims (5 procent). Bijna 6 procent rekent zich tot een overige gezindte.

Hoe zijn de moslims in Nederland gekomen?

De islam kwam voor het eerst naar de Lage Landen in de 16e eeuw. Vanaf de 17e eeuw kwamen daarnaast uit Nederlands-Indië ook kleine aantallen moslims naar Nederland. In Nederland zelf werd de islam pas in de tweede helft van de 20e eeuw een stroming van belang.

Wat is de kern van de islam?

De kern van de islam is de trouw aan één ondeelbare God, die wordt beleden met de woorden: Er is geen andere god dan God, en Mohammed is Zijn boodschapper.

Wat is het doel van de islam?

De islam is voor moslims de vervolmaking van de monotheïstische religie van God. Gedurende de periode dat Mohammed in Mekka predikte, drong hij er hen op aan om te stoppen met hun polytheïsme en slechts één God te aanbidden.

Hoeveel moslims zijn er in Nederland 2020?

In Nederland wordt geschat dat op dit moment 19 procent van de bevolking moslim is, bijna één op de vijf mensen. In werkelijkheid is het 6 procent. Nederlanders schatten dat in 2020 26 procent van de bevolking moslim is.

Hoeveel moslims in Duitsland?

Religies: Rooms-katholiek 25,461 miljoen of bijna 31 %, Stand: 12/2007, Protestants EKD 24,8 miljoen (of 30,2%), Stand: 12/2007, Moslim 4%, Joods: 0,2%, niet bij religie aangesloten of andere ongeveer 33%. Kerkbezoek is afnemend en was in 2007 ongeveer 6 % waarvan 4,2 procent Rooms Katholiek en 1,2 % EKD (protestant).

Waar wonen moslims in Nederland?

De hoogste percentages worden waargenomen in de gebieden rond de grote steden. In Groot Amsterdam is 12,7 procent van de bevolking islamiet, in de agglomeratie ‘s-Gravenhage 11 procent en in Groot-Rijnmond 9,9 procent. Op enige afstand volgen de Zaanstreek met 8,8 en Utrecht met 7 procent.

Wat is de achtergrond van een groot deel van de Nederlandse moslims?

Ongeveer 6% van de Nederlanders beschouwt zichzelf als moslim. Van de personen “met een Nederlandse achtergrond” (autochtonen) beschouwt 0,2% zichzelf als moslim, 44% van de Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond ziet zichzelf als moslim en 3% van de Nederlanders met een westerse migratieachtergrond.

Wat zijn de twee grootste stromingen in de islam?

De soennitische islam (Ahl as-Soenna) is de grootste van de twee genoemde hoofdstromingen in de islam (soennisme en sjiisme).

Wat is de betekenis van de Koran?

De Koran of Qoer’ān (Arabisch: القرآن, al-qoer’ān) is het enige van de door moslims erkende islamitische heilige boeken dat zuiver zou zijn overgeleverd. Het Arabische woord قرآن (qoer’ān) betekent oplezing, voordracht. Koran wordt gebruikt voor de Nederlandse vertaling.

Wat doet Allah?

Allah is het Arabische woord voor God, dat door moslims wordt gebruikt om Hem aan te duiden. In het Arabisch schrijf je Allah zo: الله. Omdat Allah hetzelfde betekent als God wordt het ook gebruikt door Christenen in Islamitische landen om Hem te benoemen. De moslim geloven dat er één God is, niet meer.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven