Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking is boer?

Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking is boer?

Dit artikel behandelt landbouw in Nederland. In 2012 werd van het totale Nederlandse grondgebied (41.543 km²) 54% gebruikt door de landbouw. In 2019 bedroeg het aandeel van de landbouw in de economie van Nederland (het bruto binnenlands product of bbp) 1,4%; in 1995 was dat nog 2,8%.

Hoeveel mensen werken in de veehouderij?

Van de regelmatig werkzame (vaste) arbeidskrachten behoren anno 2019 bijna 123.000 tot het gezin (bedrijfshoofden, echtgenoten en meewerkende familie), ofwel 68% tegen 71% in 2016. Het aantal niet-gezinsarbeidskrachten (verder ook aangeduid met personeel) is in 2019 met 7,2% gestegen tot bijna 58.000.

Hoe belangrijk zijn boeren?

In totaal werken er ruim 600.000 mensen in banen die direct afhankelijk zijn van de agrarische productie. Elke boer houdt dus ruim tien mensen aan het werk in Nederland. En de landbouw levert een forse bijdrage aan de handelsbalans. Per jaar exporteert Nederland voor zo’n 45 miljard euro aan landbouwgoederen.

Hoeveel boeren stoppen per jaar?

‘ Twintig jaar geleden telde het CBS nog 97 duizend landbouwbedrijven, tegenover de kleine 53 duizend nu. De daling vlakte recentelijk wat af. Tussen 2012 en 2016 gingen nog zo’n 12 duizend bedrijven verloren, in de afgelopen vier jaar waren dit er grofweg drieduizend.

Hoeveel procent van de landbouw wordt geexporteerd?

Al jaren schommelt de landbouwexport tussen de 17 en 20 procent van de totale handel. En voor de import is dat aandeel 12 tot 14 procent.

Hoeveel procent van de Nederlandse grond is landbouw?

Van de totale oppervlakte van Nederland is 54 procent (2,2 miljoen hectare) in gebruik als landbouwterrein, en 13 procent (0,5 miljoen hectare) als bebouwingnoot1 en verkeersterrein.

Hoeveel land heeft een boer gemiddeld?

Tegelijkertijd worden de landbouwbedrijven die overblijven steeds groter. Inmiddels zijn er bijna 10 duizend boerenbedrijven met meer dan 50 hectare landbouwgrond. De schaalvergroting in de landbouw is nog in volle gang. Een landbouwbedrijf heeft in 2003 een gemiddelde economische omvang van ongeveer 85 nge.

Hoeveel procent van Nederland werkt in de landbouw?

Boeren zorgden in 2019 voor 1,4 procent van ons totale 812 miljard euro tellende nationale inkomen, tien jaar eerder was dat 1,3 procent. Ook de werkgelegenheid daalde sinds 2012 nauwelijks meer. Op alle land-, vee- en tuinbouwbedrijven werken bijna 200.000 mensen, 132.000 mannen en 64.000 vrouwen.

Hoe belangrijk is landbouw?

De waarde van de primaire binnenlandse landbouw (inclusief bloemen) is een schamele 1,4 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee is de landbouw nog niet half zo belangrijk voor de economie als bijvoorbeeld de cultuursector, die goed is voor 3,7 procent van het bbp.

Waarom is landbouw belangrijk?

Landbouw raakt ons allemaal: via ons eten, de werkgelegenheid, het milieu, onze leefruimte en onze gezondheid. Schaalvergroting, industrialisatie, specialisatie en professionalisering van de voedselketen heeft ons betaalbaar en gezond voedsel gebracht, maar de voedselproductie ook verder van ons verwijderd.

Hoeveel boeren moeten stoppen?

Bijna 300 varkensboeren stoppen door subsidie overheid: minder dan verwacht. 278 varkensboeren stoppen hun bedrijf na een financieel aanbod door de overheid. Dat schrijft minister Schouten (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoeveel boeren in Brabant?

Net als in de rest van het land is het aantal boerenbedrijven in Noord-Brabant in twintig jaar tijd sterk gedaald. Telde de provincie in 2000 nog ruim 17.000 bedrijven, anno 2018 zijn dat er nog maar 9.600, bijna een halvering dus.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven