Hoeveel vakantiedagen mag ik verkopen?

Hoeveel vakantiedagen mag ik verkopen?

De werknemer met een voltijddienstverband kan elk kalenderjaar maximaal 72 bovenwettelijke vakantie-uren verkopen. Voor de werknemer met een deeltijddienstverband wordt dit aantal naar rato vastgesteld. Bovenwettelijke vakantie-uren die de werknemer heeft gekocht uit het IKB, kan hij niet verkopen.

Kan ik mijn vakantiedagen verkopen?

Het kopen en verkopen van vakantiedagen is niet geregeld in de wet. Aan het verkopen van vakantiedagen is wel een belangrijke wettelijke restrictie verbonden. Uitgangspunt is dat de wetgever wil dat werknemers daadwerkelijk vakantie genieten.

Hoe werkt verlof kopen?

Je kunt werknemers de mogelijkheid bieden om ieder jaar een maximumaantal vakantiedagen te kopen. Hiervoor moeten ze een schriftelijk verzoek indienen, dat je alleen kunt inwilligen wanneer het verlofsaldo in het betreffende jaar niet toereikend is én wanneer het bedrijfsbelang niet in het geding komt.

Wat zijn verlof uren?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar.

Kan ik opgespaarde vakantiedagen inruilen voor geld?

Maak je je vakantiedagen niet op en dreigen deze te verjaren of vervallen dan is dat natuurlijk zonde. Is het dan ook mogelijk om je opgespaarde vakantiedagen in geld uit te laten betalen? Bij wettelijke vakantiedagen kan dit in ieder geval niet.

Hoeveel geld voor vakantiedagen?

Hoeveel vakantiegeld krijgt u? Het vakantiegeld, of de vakantiebijslag of vakantietoeslag, is meestal 8 procent van het bruto loon. Het wordt meestal eind mei uitgekeerd. En het wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar.

Hoeveel wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Een werknemer heeft wettelijk recht op 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Bij een volledige werkweek van 40 uur heeft hij dus recht op 160 uur vakantie, wat neerkomt op 20 vakantiedagen per jaar. Alle extra vakantiedagen bovenop het wettelijke minimum zijn bovenwettelijke vakantiedagen.

Wat is de waarde van een vrije dag?

De waarde van 1 vakantie-uur is 0,607% van je maandsalaris of 0,658% van een salaris dat je om de vier weken krijgt. Let op. Werkgevers berekenen de prijs ieder op een eigen manier. Meestal kun je jouw rekensom in je eigen cao vinden.

Wat kost het om dagen te kopen?

Berekening kosten één verlofdag

Accountantsbureau € 3.000 x 14,04 : 221 = € 191
Universiteit (incl. VT + 2%) € 3.000 x 5 : 100 = € 150
Organisatie draadloze telefonie € 3.000 : 165 x 8 = € 145
Arbodienst € 3.000 : 173 x 8 = € 138
ICT-bedrijf (salaris per 4 weken) € 2.760 (3.000 x 92%) : 160 x 8 = € 138

Hoe werkt verlof?

Volgens de wet heeft uw werknemer elk jaar recht op een aantal vakantiedagen. In uren is dit minimaal 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Als iemand 32 uur per week werkt, heeft hij dus recht op 128 vakantie-uren per jaar. Dit zijn de wettelijke vakantie-uren.

Is wettelijk verlof betaald?

Onder wettelijk verlof verstaan we de jaarlijkse vakantie waar werknemers in België recht op hebben. Voltijdse medewerkers kunnen jaarlijks doorgaans rekenen op minstens vier weken betaalde vakantie.

Hoeveel krijg je als je je vakantiedagen laat uitbetalen?

Als je wilt berekenen hoeveel je verlofuren waard zijn, vermenigvuldig dan je uurloon met het aantal uur dat je wilt laten uitbetalen. Over de waarde van deze verlofuren wordt ook vakantiegeld (meestal 8%) en – indien aan de orde – eindejaarsuitkering berekend. Dit percentage mag je daar dus nog bij optellen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven