Is afvalverbranding duurzaam?

Is afvalverbranding duurzaam?

De energie die vrijkomt bij de afvalverbranding is hernieuwbare energie. Hierbij wordt elektriciteit opgewekt en warmte geproduceerd die grotendeels nuttig wordt ingezet. In Nederland verbranden we restafval van huishoudens en ander niet-recyclebaar afval meestal in afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s).

Waarom biomassacentrale?

Bij verbranding van biomassa komt CO2 vrij, maar groeiende planten en bomen nemen tijdens de groei deze CO2 weer op. Biomassa wordt gezien als hernieuwbaar, omdat geoogste planten en bomen terug groeien. Het is bovendien betrouwbaar, het is niet afhankelijk van weersomstandigheden zoals wind- of zonne-energie.

Waarom is energie opwekken door afvalverbranding niet duurzaam?

Voor de huidige situatie beoordeelt WISE elektriciteit uit afvalverbrandingsinstallaties desondanks als middelmatig duurzaam. De reden hiervoor is dat het beter is om energie te winnen uit afval dat verder nergens voor ingezet kan worden dan het afval te storten of te verbranden zonder hierbij ook energie te winnen.

Wat gebeurt er met verbrand afval?

Het ‘echte’ restafval verdwijnt in de verbrandingsoven, gestookt met aardgas. Als de temperatuur hoger is dan 850 graden Celsius gaat het afval in de oven en de gaskraan dicht. De lucht (zuurstof) voor de verbranding wordt aangezogen uit de afvalbunkers en door het rooster geblazen.

Waarom is biomassa belangrijk?

Waarom is biomassa een duurzame energiebron? Het mooie van biomassa is dat bomen en planten tijdens hun leven CO₂ uit de lucht opnemen. Bij verbranding van biomassa komt net zoveel CO₂ vrij als eerder is opgenomen. Daardoor komt er geen extra CO₂ vrij in de lucht, zoals wel het geval is bij fossiele brandstoffen.

Waarom is biomassa goed?

Het grote voordeel van biomassa is dat het onuitputtelijk is, want organische materialen raken niet op. Hoewel er bij de verbranding van biomassa CO2 vrijkomt, draag dit niet bij aan het broeikaseffect. Het idee is namelijk dat de CO2 die vrijkomt, weer opgenomen wordt door organisch materiaal.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven