Is een buitenlands huwelijk geldig in Nederland?

Is een buitenlands huwelijk geldig in Nederland?

Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u uw huwelijk registreren in Nederland. Niet elk huwelijk is geldig in Nederland. De huwelijksakte is in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Anders moet u het document laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Kan een illegaal trouwen in Nederland?

Ja. Iedereen heeft het recht om te trouwen. Maar in de praktijk is het niet makkelijk om als ‘illegale’ vrouw in Nederland te trouwen. Als iemand zonder verblijfsvergunning wil trouwen, zal de IND eerst onderzoeken of er sprake is van een schijnhuwelijk (alleen trouwen voor een verblijfsvergunning).

Kan in het buitenland een geregistreerd partnerschap dan wel een huwelijk naar Nederlands recht worden aangegaan?

Om in het buitenland te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u nagaan of dit mag volgens de rechten van het land (als vreemdeling). U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Welke landen accepteren geen geregistreerd partnerschap?

Maar de volgende EU-landen (er)kennen geen geregistreerd partnerschap: Bulgarije. Letland. Litouwen.

Is een Amerikaanse huwelijk geldig in Nederland?

Het buitenlandse huwelijk moet een burgerlijk huwelijk zijn. Een huwelijk voor de kerk of een andersoortig huwelijk is dus geen geldig huwelijk. De trouwakte kan in een andere taal zijn opgesteld, maar moet naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn vertaald om deze te kunnen registreren.

Is trouwen in Las Vegas geldig in Nederland?

Anders dan veel mensen nog denken, is een huwelijk dat in Las Vegas wordt aangegaan wettelijk en wereldwijd geldig. Wel zul je de akte in Nederland moeten omzetten bij de burgerlijke stand van je woonplaats.

Kan een illegaal trouwen in Belgie?

Een gewone verblijfplaats is niet noodzakelijk legaal. Ook als je illegaal in België verblijft, mag je er trouwen als je aan de grondvoorwaarden om te huwen voldoet.

Kan mijn buitenlandse partner in Nederland werken?

Belangrijkste voorwaarden voor uw partner Uw partner heeft het ‘Basisexamen inburgering buitenland’ gehaald of heeft vrijstelling voor het examen. Bij vrijstelling hoeft uw partner het examen niet te doen. Uw partner heeft een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of heeft vrijstelling voor een mvv.

Is wettelijk samenwonen hetzelfde als geregistreerd partnerschap?

Het equivalent in België is de wettelijke samenwoning, dat een “tussenvorm” is tussen het feitelijk samenwonen en het huwelijk. Twee mensen die (wettelijk of feitelijk) samenwonen kunnen specifieke voorwaarden van het samenwonen regelen in een samenlevingscontract, maar dit is niet verplicht.

Is samenwonen hetzelfde als geregistreerd partnerschap?

Verschillen tussen een samenlevingscontract en een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn: Bij een huwelijk of partnerschap heeft u automatisch een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bij een samenlevingscontract heeft u deze rechten en plichten alleen als u ze in het contract opneemt.

Is geregistreerd partnerschap hetzelfde als wettelijk samenwonen?

U trouwt voor de wet en woont samen als gehuwden. U gaat wettelijk samenwonen. U woont samen met uw partner in dezelfde woning, maar u legt geen verklaring af van wettelijk samenwonen. In dit geval vormt u met uw partner een ‘feitelijk gezin’ en spreekt men van ‘feitelijk samenwonen’.

Kan ik in twee landen trouwen?

Trouwen in Nederland Wanneer u wilt trouwen met iemand die geen Nederlander is, heeft u het volgende nodig: Een Verklaring geen schijnhuwelijk voor degene met een buitenlandse nationaliteit. Hierin staat dat u niet alleen maar trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven