Is er een dokter aan boord?

Is er een dokter aan boord?

Het zal u maar gebeuren, tijdens de vlucht wordt er omgeroepen: ‘Is er een dokter aan boord? ‘ Toch komt zo’n noodsituatie wereldwijd relatief vaak voor: tijdens 1 op de 604 vluchten is medische hulp noodzakelijk. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat in bijna de helft van de gevallen een arts als hulpverlener optreedt.

Heeft huisarts geheimhoudingsplicht?

De huisarts mag uw medische gegevens niet aan anderen geven. Dit is het medisch beroepsgeheim.

Heeft een arts zwijgplicht?

Het beroepsgeheim betekent dat je moet zwijgen over alles wat je bij de uitoefening van je beroep als arts over de patiënt te weten bent gekomen. Het beroepsgeheim zorgt voor een vrije toegang tot de zorg en is bedoeld om de patiënt en de samenleving te beschermen.

Hoe schrijf ik me in bij een huisarts?

Dat doet u zo:

  1. informeer of de nieuwe huisarts u als nieuwe patiënt kan aannemen;
  2. licht uw oude huisarts mondeling, telefonisch of schriftelijk in dat u van huisarts verandert;
  3. vraag uw oude huisarts om uw dossier naar uw nieuwe huisarts te sturen.

Is er een dokter in het vliegtuig?

Doet zich een spoedsituatie voor op straat, in een openbare gelegenheid, in de trein of in het vliegtuig, dan zijn artsen in de meeste landen (althans onder bepaalde omstandigheden) verplicht te helpen.

Heeft een huisdokter beroepsgeheim?

Elke arts is gehouden door het beroepsgeheim. Dit houdt in dat de arts in de regel geen informatie over zijn patiënt, die geheim moet blijven, mag meedelen aan derden.

Heeft een huisarts zorgplicht?

Artsen hebben de plicht om voor hun patiënt te zorgen en hem voor schade te behoeden. Dit op grond van de WGBO, de artseneed en de gedragsregels voor artsen. Iedereen, dus ook een arts, die opzettelijk iemand in een hulpeloze toestand achterlaat, is zelfs strafbaar.

Hebben fysiotherapeuten beroepsgeheim?

Bijvoorbeeld dokters, verpleegkundigen, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, GZ-psychologen, psychotherapeuten en tandartsen. Voor medewerkers die zelf geen zorg geven maar er wel bij betrokken zijn (zoals assistenten en secretaresses), geldt een afgeleid beroepsgeheim.

Heeft een fysiotherapeut beroepsgeheim?

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt hier bezwaar tegen maken.

Kan ik me bij elke huisarts inschrijven?

Kan ik bij meerdere huisartsen zijn ingeschreven? Nee, u kunt maar bij één huisartsenpraktijk zijn ingeschreven. Wanneer u zich inschrijft bij een nieuwe huisarts, meldt de nieuwe huisarts u aan in het landelijk systeem.

Hoe ver mag je van een huisarts wonen?

U moet wel een huisarts vinden die plaats heeft in zijn of haar praktijk en die niet te ver van u vandaan woont. De huisarts moet namelijk ook in acute situaties snel bij u kunnen zijn, dus de afstand tot uw huis mag niet te groot zijn. Als vuistregel geldt hiervoor een reistijd van hooguit 15 minuten.

Wat is een medisch noodgeval?

bijzondere situatie waarin meteen hulp nodig is Voorbeeld: `in een noodgeval het alarmnummer bell… Deze aandoening wordt daarom beschouwd als een medisch noodgeval waarvoor direct opname in het ziekenhuis nodig is.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven