Is er erfrecht langstlevende echtgenoot?

Is er erfrecht langstlevende echtgenoot?

Erfrecht langstlevende echtgenoot. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan ben je volgens het wettelijk erfrecht de langstlevende echtgenoot als je partner overlijdt. Je hebt dan officieel recht op een deel van de erfenis.

Is er geen testament tussen echtgenoten?

Erfenis tussen echtgenoten Geen testament: Echtgenoot krijgt bij erfenis minstens vruchtgebruik op alles. De wet voorziet in een automatisch erfrecht voor de langstlevende echtgenoot: die erft zonder dat er een testament is minstens het levenslang vruchtgebruik op de volledige erfenis.

Wanneer blijven er miljoenen euro’s aan erfenissen liggen?

Het is opvallend, maar elk jaar blijven er miljoenen euro’s aan erfenissen liggen. Dit kan gebeuren als een erfgenaam bijvoorbeeld zich niet meldt of als diegene niet wordt gevonden. Iedere erfenis van meer dan 45,38 euro wordt door de overheid 20 jaar bewaard. Wordt de erfenis niet opgeëist, dan gaat het naar de schatkist.

Wanneer is de echtgenoot/partner de eigenaar van het vermogen?

In principe is de echtgenoot/partner vanaf het overlijden van de ander de eigenaar van het vermogen. Dit betekent ook dat hij/zij het vermogen helemaal op kan maken als hij/zij dat wil. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, maar het kan wel. Is er sprake van een erg extreem uitgavenpatroon, dan kunnen de kinderen ingrijpen.

Kan ik mijn echtgenoot onterven?

Kan ik mijn echtgenoot onterven? Het is mogelijk om bij testament je echtgenoot of echtgenote (hierna: partner) te onterven. Anders dan bij kinderen heeft uw partner geen recht op een wettelijke minimum (legitieme portie). De wetgever heeft er voor gezorgd dat de partner bij een onterving toch nog bepaalde rechten heeft.

Wat heeft de langstlevende echtgenoot recht op uw nalatenschap?

Volgens het wettelijke erfrecht heeft de langstlevende echtgenoot altijd recht op een deel van uw nalatenschap. In principe het vruchtgebruik op uw nalatenschap, soms zelfs meer (als de overledene geen nakomelingen heeft). Ongeacht de andere erfgenamen is de langstlevende echtgenoot dus altijd mede-erfgenaam.

Welke echtgenoot is er tijdens het huwelijk?

Trouwen voegt niet alleen een belangrijke erfgenaam toe: de echtgenoot. Het huwelijksstelsel beïnvloedt ook wàt er in de nalatenschap zit. Het gekozen stelsel bepaalt namelijk welke bezittingen en inkomsten van welke echtgenoot zijn, zowel tijdens als na het huwelijk.

Wat is de invloed van het huwelijk op een erfenis?

De invloed van het huwelijk en huwelijksstelsel op een erfenis is enorm. Trouwen voegt niet alleen een belangrijke erfgenaam toe: de echtgenoot. Het huwelijksstelsel beïnvloedt ook wàt er in de nalatenschap zit. Het gekozen stelsel bepaalt namelijk welke bezittingen en inkomsten van welke echtgenoot zijn, zowel tijdens als na het huwelijk.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven